admin

By

14
Лют

Тематика наукових досліджень Університету 2021–2026 рр.

Актуальні питання державотворення в Україні та зарубіжних країнах на різних етапах їх історії, № 0111U000970 (кафедра історії держави і права України і зарубіжних країн); Теоретичні проблеми розвитку державотворчих процесів та правової системи України, № 0111U000969 (кафедра теорії права; кафедра прав людини та юридичної методології); Конституційно-правові проблеми забезпечення верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в...
Детальніше
1 7 8 9