Всеукраїнський круглий стіл «Наукова спадщина Ольги Георгіївни Шило та проблеми кримінальної юстиції»

15 Грудня @ 08:00 - 17:00
Завантаження Події

Шановні колеги!

15 грудня 2022 року кафедра кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого спільно з Науково-дослідним інститутом вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України проводить всеукраїнський круглий стіл «Наукова спадщина Ольги Георгіївни Шило та проблеми кримінальної юстиції»

Тематичні напрями роботи:

Наукова спадщина Ольги Георгіївни Шило та її внесок у розвиток юридичної науки України.

Актуальні питання застосування кримінального процесуального законодавства.

Актуальні проблеми функціонування інститутів кримінальної юстиції: суду, прокуратури, адвокатури, органів правопорядку.

До участі у заході запрошуються вчені, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, міжнародних та громадських організацій, а також аспіранти (ад’юнкти) закладів вищої освіти.

Робочі мови круглого столу – українська та англійська.

Круглий стіл відбудеться дистанційно із використанням сервісу для проведення онлайн конференцій «Zoom». Інформація щодо дистанційної участі та програма заходу буде надіслана учасникам заходу додатково на їх електронні адреси.

Збірник матеріалів круглого столу в електронній формі буде розміщений на сайті Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (посилання надійде учасникам на електронну пошту). Участь в круглому столі та публікація є безкоштовними.

 

Для участі в заході необхідно до 4 грудня 2022 року (включно):

заповнити реєстраційну форму учасника круглого столу за посиланням; надіслати на електронну адресу Оргкомітету kp-ord@ukr.net (з поміткою «круглий стіл») текст тез доповіді, оформлений відповідно до вимог.

 

Вимоги щодо оформлення тез доповіді:

Тези надаються на розгляд Організаційного комітету в електронному вигляді (файл з розширенням – doc або docx). Текст має бути набрано за допомогою текстового редактора Microsoft Word для Windows, розмір аркушу А4 (210х297 мм), всі береги – 2 см, шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал між рядками – 1.5, відступ – 1.25, сторінки не нумеровані. Посилання на використані джерела в тексті наводяться у квадратних дужках із зазначенням номеру джерела та конкретних сторінок, наприклад: [1, с. 17-18]. Список використаних джерел оформлюється відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання.

Обсяг тез – 3-5 сторінок.

 

Структура рукопису:

прізвище, ім’я та по батькові (повністю) автора (ів) (напівжирний шрифт, вирівнювання за правою стороною);

посада, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання (без скорочень, вирівнювання за правою стороною);

назва доповіді (великі літери, напівжирний шрифт, вирівнювання за центром).

основний текст (вирівнювання за шириною);

список використаних джерел.

 

Приклад оформлення тез доповіді 

Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають напрямам круглого столу та вимогам щодо їх оформлення.Тези публікуватимуться в авторській редакції. Відповідальність за науковий зміст і виклад матеріалу несуть автори тез.

 

Контакти:

+380661612934 – Негода Ганна Аркадіївна. Електронна пошта: kp-ord@ukr.net.

Деталі

Дата:
15 Грудня
Час:
08:00 - 17:00
Подія Категорія:

Організатори

Кафедра кримінальноі юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук