Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.029

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.029 створена для проведення разового захисту дисертації Петренко Юлії Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Адреса спеціалізованої вченої ради:

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77 тел. 704-93-61

Інформація про про прийняття до захисту дисертації та призначення дати захисту дисертації

22.06.21 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Петренко Ю. В. на тему: «Міжнародне співробітництво держав-членів Європейського Союзу в сфері оборони». Спеціальність: 081 «Право».

Захист відбудеться 16 вересня 2021 року о 10:00 годині у залі № 5 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Наказ про видачу диплома доктора філософії

Аудіозапис захисту