Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.040

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.040 створена для проведення разового захисту дисертації Вилцан Анастасії Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Адреса спеціалізованої вченої ради:

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77 тел. 704-93-61

Інформація про про прийняття до захисту дисертації та призначення дати захисту дисертації

08.12.21 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Вилцан А.О. на тему: «Інститут відшкодування (компенсації) шкоди, завданої особі незаконним рішенням, діями чи бездіяльністю орану, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду в кримінальному процесі». Спеціальність: 081 «Право».

Захист відбудеться 21 січня 2022 року о 10:00 годині у залі № 5 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Анотація дисертації

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація

Наказ про видачу диплома доктора філософії

Аудіозапис захисту