Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.041

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.041 створена для проведення разового захисту дисертації Гафича Івана Івановича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Адреса спеціалізованої вченої ради:

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77 тел. 704-93-61

Інформація про про прийняття до захисту дисертації та призначення дати захисту дисертації

06.12.21 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Гафича І.І. на тему: «Організаційно-правові основи участі прокурора у вирішенні питання про закриття кримінального провадження». Спеціальність: 081 «Право».

Захист відбудеться 17 січня 2022 року о 14:00 годині у залі № 5 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Наказ про видачу диплома доктора філософії

Аудіозапис захисту