Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.046

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.046 створена для проведення разового захисту дисертації Шапошник Анастасії Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Адреса спеціалізованої вченої ради:

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77 тел. 704-93-61

Інформація про про прийняття до захисту дисертації та призначення дати захисту дисертації

24.12.2021 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Шапошник А.О. на тему: «Послуги в інноваційній сфері та їх договірно-правове забезпечення». Спеціальність: 081 «Право».

Захист відбудеться 08 лютого 2022 року о 10:00 годині у залі № 5 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Наказ про видачу диплома доктора філософії

Аудіозапис захисту