Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.048

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.048 створена для проведення разового захисту дисертації Дробчак Людмили Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Адреса спеціалізованої вченої ради:

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77 тел. 704-93-61

Інформація про про прийняття до захисту дисертації та призначення дати захисту дисертації

31.01.2022 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Дробчак Л.В. на тему: «Процесуальні гарантії неупередженості професійних учасників кримінального провадження». Спеціальність: 081 «Право».

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Наказ про видачу диплома доктора філософії

Аудіозапис захисту