Разово спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.039

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.039 створена для проведення разового захисту дисертації Варченко Ольга Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Адреса спеціалізованої вченої ради:

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77 тел. 704-93-61

Інформація про про прийняття до захисту дисертації та призначення дати захисту дисертації

13.12.21 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Варченко O.O. на тему: «Забезпечення поваги до людської гідності в кримінальному провадженні». Спеціальність: 081 «Право».

Захист відбудеться 15 лютого 2022 року о 10:00 годині у залі № 5 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Наказ про видачу диплома доктора філософії

Аудіозапис захисту