Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.037

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.037 створена для проведення разового захисту дисертації Горбачової Валерії Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Адреса спеціалізованої вченої ради:

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77 тел. 704-93-61

Інформація про про прийняття до захисту дисертації та призначення дати захисту дисертації

22.02.2022 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Горбачової В.С. на тему: «Договір про задоволення вимог іпотекодержателя за цивільним законодавством України». Спеціальність: 081 «Право».

Захист відбудеться 07 грудня 2022 року о 10:00 годині у залі № 5 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Анотація дисертації

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Наказ про видачу диплома доктора філософії

Аудіозапис захисту