Відділ наукової та інформаційно-аналітичної підтримки фахових видань університету

No personnel found, please create the personnel post to use the item.
No personnel found, please create the personnel post to use the item.

З метою переходу на електронні форми подання, зберігання, передачі та обробки наукової інформації наказом ректора № 243 від 30 грудня 2015 року  було створено відділ наукової та інформаційно-аналітичної підтримки фахових видань університету.

Відділ є структурним підрозділом Університету, підпорядковується проректору з наукової роботи та діє на підставі законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації. Відділ керується у своїй діяльності законами України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, наказами ректора Університету та розпорядженнями проректора з наукової роботи.

Основним завданням відділу є інформаційна підтримка наукової діяльності Університету, в тому числі організація входження фахових збірників Університету до міжнародних наукометричних баз даних та підвищення їх Імпакт-фактору.

Відділ веде розробку та повне адміністрування інтернет-сайтів фахових збірників, та забезпечує їх належне представлення у мережі інтернет, надає довідково-інформаційне обслуговування авторам збірників щодо наукометричних баз даних.

Вся діяльність відділу спрямована на зміцнення науково-інформаційної бази для підтримки інноваційної діяльності в Університеті, сприяє досягненню якісно нового рівня задоволення універсальних інформаційних потреб науковців та формуванню позитивного іміджу Університету в міжнародному співтоваристві.

Окрім цього, співробітники відділу займаються перевіркою та виявленням текстових запозичень у всіх видах наукових робіт.

Вартість перевірки складає 12 грн. 00 коп. за 2000 символів. Після перевірки видається звіт з повним відображенням текстових запозичень. Пошук текстових запозичень проводиться як в мережі Інтернет, так і у внутрішніх базах університетів партнерів