Всеукраїнська онлайн-школа з адміністративного судочинства.

13 – 14 жовтня 2022 року за участі Університету організовано та проведено Всеукраїнську онлайн-школу з адміністративного судочинства.

Організаторами заходу виступили:

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Запорізький національний університет, ГО «Асоціація фахівців адміністративного права».

 На початку заходу його учасників привітали Михайло Смокович – Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду; Тетяна Коломоєць – декан юридичного факультету Запорізького національного університету та Дмитро Лученко – проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Як відмітили представники організаторів у своїх промовах, започаткована всеукраїнська онлайн-школа з адміністративного судочинства є інноваційним проєктом Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду у спілкуванні з майбутніми правниками, зорієнтованим на  вдосконалення практики тематичного онлайн-спілкування державних інституцій із молоддю.

Цільовою аудиторією заходу є здобувачі першого (бакалаврського)т та другого (магістерського) рівнів вищої освіти галузі знань 08 Право спеціальності 081 Право, представники професорсько-викладацького складу українських зацікавлених правничих шкіл, юристи-практики, представники професійних правничих громадських організацій.

Висока майстерність викладання, цікавий теоретичний матеріал, доповнений найбільш яскравими прикладами з практики Касаційного адміністративного суду – ось основні риси (на думку учасників проекту), притаманні лекціям, що представили судді Олеся Радишевська, Семен Стеценко,  Наталія Блажівська,  Ян Берназюк, Олена Губська та  Альберт Єзеров. При цьому захід було сплановано так, щоб розкрити всі основні теми курсу з адміністративного судочинства.