Акредитація освітніх програм

Освітня програма «Право» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, спеціальність 081 «Право»

  1. Експертний висновок НАЗЯВО
  2. Рішення НАЗЯВО
  3. Сертифікат

 

Освітня програма «Міжнародне право» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, спеціальність 293 «Міжнародне право»

  1. Експертний висновок НАЗЯВО
  2. Рішення НАЗЯВО
  3. Сертифікат