Збірники наукових конференцій

Матеріали науково-практичної онлайн-конференції “ЕКОЛОГО-ПРАВОВА БЕЗПЕКА СУВЕРЕННОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ”

Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції молодих учених ЮРИДИЧНА ОСІНЬ 2022

Збірник тез доповідей та повідомлень за матеріалами студентської наукової інтернет-конференції “МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО ТА ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ”

Збірник тез доповідей та повідомлень за матеріалами круглого столу, присвяченого Міжнародному дню прав людини “ГАРАНТІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ”

МАТЕРІАЛИ КРУГЛОГО СТОЛУ, ПРИСВЯЧЕНОГО 19-Й РІЧНИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДНЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ

Збірник тез доповідей та повідомлень за матеріалами круглого столу «АКТУАЛЬНІ ВИКЛИКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ»

Збірник тез  доповідей науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМАТИКА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ ШКОДИ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ УКРАЇНІ ТА ЇЇ ГРОМАДЯНАМ ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ»

Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників науково-практичної конференції «ЮРИДИЧНІ НОВЕЛИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ»

Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції молодих учених ЮРИДИЧНА ОСІНЬ 2021

Матеріали регіональної науково-практичної конференції молодих учених “ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ: ЕКОНОМІКА ТА КОНСАЛТИНГ”

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО І НАУКА: АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ»

Збірник V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «ІНОЗЕМНІ МОВИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ЛІНГВІСТИЧНІ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ»

Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора Ч. Н. Азімова

Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників ювілейної ХХ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених ЮРИДИЧНА ОСІНЬ 2020

Тези доповідей ХVI Міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів«ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО»

Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «МОВНА ОСВІТА ФАХІВЦЯ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ТРЕНДИ»

Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників всеукраїнської наукової конференції молодих учених ЮРИДИЧНА ОСІНЬ 2019 РОКУ

Тези доповідей ХV Міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО» (23 травня 2019 року)

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО І НАУКА: АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ»

Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників всеукраїнської наукової конференції молодих учених ЮРИДИЧНА ОСІНЬ 2018 РОКУ

Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників всеукраїнської наукової конференції молодих учених ЮРИДИЧНА ОСІНЬ 2017 РОКУ

Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників всеукраїнської наукової конференції молодих учених ЮРИДИЧНА ОСІНЬ 2016 РОКУ

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «ІНОЗЕМНІ МОВИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ЛІНГВІСТИЧНІ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ»

Матеріали міжвузівського науково-практичного семінару «КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИВЧЕННЯ МОВНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ»

Збірник наукової конференціїстудентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених  «ПЕРШІ КРОКИ В НАУЦІ ЗЕМЕЛЬНОГО, АГРАРНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА»

Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників науково-практичної Інтернет-конференції «КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА ЯК ВИМОГА СУЧАСНОСТІ»

Збірник тез наукових доповідей учасників наукового гуртка з теорії держави і права протягом 2006-2014р.р. «ПЕРШІ КРОКИ У НАУЦІ»

Матеріали VІI – ї студентської наукової інтернет-конференції «БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

Збірник IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції  «ІНОЗЕМНІ МОВИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ЛІНГВІСТИЧНІ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ”