Збірники наукових конференцій

Матеріали ХХІІ науково-практичної конеренції, присвяченої 102-й річниці з дня народжкння д.ю.н., проф., член-кор. АН УРСР В. П. Маслова “СТАН І ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ ЦИВІЛЬНОГО ТА ЖИТЛОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ”

Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції “АДВОКАТУРА УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ”

Матеріали круглого столу “ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДЕНЬ ЦИВІЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ”

Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції молодих учених ЮРИДИЧНА ОСІНЬ 2023

Збірник тез за матеріалами панельної дискусії VII Харківського міжнародного юридичного форуму “ОНОВЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ АКТУАЛЬНІ ІДЕЇ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ”

Збірник тез доповідей та повідомлень за матеріалами круглого столу присвяженного 30-річчю Національної академії правовиї наук України «ЕВОЛЮЦІЯ ДОКТРИНИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА В УКРАЇНИ»

Тези доповідей міжнародної науково-практичної дистанційної конференції «НА ПЕРЕТИНІ КУЛЬТУР: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В МІЖНАРОДНІЙ КОМУНІКАЦІЇ»

Матеріали ХXІ науково-практичної конференції, присвяченої 101-й річниці з дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР, ректора Харківського юридичного інституту (1962–1987 рр.) В. П. Маслова

Збірник тез доповідей та повідомлень за матеріалами круглого столу «ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПІСЛЯВОЄННОГО ЧАСУ: СТАН ТА ПЕРСПЕРКТИВИ»

Матеріали науково-практичної онлайн-конференції “ЕКОЛОГО-ПРАВОВА БЕЗПЕКА СУВЕРЕННОЇ ДЕРЖАВИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ”

Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції молодих учених ЮРИДИЧНА ОСІНЬ 2022

Збірник тез доповідей та повідомлень за матеріалами студентської наукової інтернет-конференції “МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО ТА ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ”

Збірник тез доповідей та повідомлень за матеріалами круглого столу, присвяченого Міжнародному дню прав людини “ГАРАНТІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК ТА ПЕРСПЕКТИВИ”

МАТЕРІАЛИ КРУГЛОГО СТОЛУ, ПРИСВЯЧЕНОГО 19-Й РІЧНИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДНЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВОСУДДЯ

Збірник тез доповідей та повідомлень за матеріалами круглого столу «АКТУАЛЬНІ ВИКЛИКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ»

Збірник тез  доповідей науково-практичної конференції «ПРОБЛЕМАТИКА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ ШКОДИ ТА ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ УКРАЇНІ ТА ЇЇ ГРОМАДЯНАМ ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ»

Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників науково-практичної конференції «ЮРИДИЧНІ НОВЕЛИ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ»

Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників міжнародної науково-практичної конференції молодих учених ЮРИДИЧНА ОСІНЬ 2021

Матеріали регіональної науково-практичної конференції молодих учених “ЦИФРОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ БІЗНЕСУ: ЕКОНОМІКА ТА КОНСАЛТИНГ”

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО І НАУКА: АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ»

Доктрина приватного права: традиції та сучасність: матеріали XX  наук.‑практ. конф., присвяч. 100‑й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.‑кор. АН УРСР, ректора Харків. юрид. ін-ту (1962–1987 рр.) В. П. Маслова

Учасники цивільних відносин: новації рекодифікації цивільного (приватного) права України : матеріали ХІХ наук.-практ. конф., присвяч. 99-й річниці з дня народж. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. АН УРСР В. П. Маслова

Збірник V Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «ІНОЗЕМНІ МОВИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ЛІНГВІСТИЧНІ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ»

Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора Ч. Н. Азімова

Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників ювілейної ХХ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених ЮРИДИЧНА ОСІНЬ 2020

Тези доповідей ХVI Міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів«ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО»

Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «МОВНА ОСВІТА ФАХІВЦЯ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ТРЕНДИ»

Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників всеукраїнської наукової конференції молодих учених ЮРИДИЧНА ОСІНЬ 2019 РОКУ

Тези доповідей ХV Міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО» (23 травня 2019 року)

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО І НАУКА: АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ»

Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників всеукраїнської наукової конференції молодих учених ЮРИДИЧНА ОСІНЬ 2018 РОКУ

Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників всеукраїнської наукової конференції молодих учених ЮРИДИЧНА ОСІНЬ 2017 РОКУ

Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників всеукраїнської наукової конференції молодих учених ЮРИДИЧНА ОСІНЬ 2016 РОКУ

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «ІНОЗЕМНІ МОВИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ЛІНГВІСТИЧНІ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ»

Матеріали міжвузівського науково-практичного семінару «КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИВЧЕННЯ МОВНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ»

Збірник наукової конференціїстудентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених  «ПЕРШІ КРОКИ В НАУЦІ ЗЕМЕЛЬНОГО, АГРАРНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА»

Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників науково-практичної Інтернет-конференції «КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА ЯК ВИМОГА СУЧАСНОСТІ»

Збірник тез наукових доповідей учасників наукового гуртка з теорії держави і права протягом 2006-2014р.р. «ПЕРШІ КРОКИ У НАУЦІ»

Матеріали VІI – ї студентської наукової інтернет-конференції «БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

Збірник IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції  «ІНОЗЕМНІ МОВИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ЛІНГВІСТИЧНІ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ”