Відділ координації науково-педагогічної діяльності  професорсько-викладацького складу

Штефан Вікторія Сергіївна

начальниця відділу координації науково-педагогічної діяльності професорсько-викладацького складу
science_dep@nlu.edu.ua
(057) 757-72-07
м. Харків, вул. Пушкінська 77, каб. 45

кандидатка юридичних наук

Детальніше

Явнікова Тетяна Петрівна

......
science_dep@nlu.edu.ua
(057) 704-92-07
м. Харків, вул. Пушкінська 77, каб. 45
Детальніше

Відділ координації науково-педагогічної діяльності професорсько-викладацького складу було створено в результаті зміни назви відділу наукових досліджень на підставі наказу ректора № 208 від 17.08.2023 р.

Відділ координації науково-педагогічної діяльності професорсько-викладацького складу є структурним підрозділом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Він був створений у січні 2005 р. як відділ наукових досліджень. З часу створення по вересень 2022 р. посаду начальника обіймала кандидат юридичних наук Чуприна Юлія Анатоліївна; з вересня 2022 р. начальником відділу є кандидат юридичних наук Штефан Вікторія Сергіївна. Також у відділі працюють – провідний спеціаліст Явнікова Тетяна Петрівна, спеціалісти – Косенко Анастасія Миколаївна та Єфіменко Галина Євгеніївна.

 

У різні роки контроль за виконанням науково-дослідницької роботи в університеті забезпечували: кандидати юридичних наук, доценти  Селіванова Ірина Анатоліїна, Баранова Людмила Миколаївна, Кононенко Вікторія Анатоліївна та  Скоромна Наталія Олександрівна.

Основними завданнями і напрямками роботи відділу є:

  • організація планування й контролю за виконанням науково-дослідницьких робіт професорсько-викладацького складу унверситету;
  • впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес, в законотворчу та правозастосовчу діяльність, експонування їх на виставках;
  • організація наукових та науково-практичних конференцій, “круглих столів”, семінарів та т.п;
  • планування, підготовка й організація видання наукових збірників, монографій та іншої наукової літератури;
  • організація науково-дослідницької роботи молодих вчених, Ради молодих вчених;
  • організація науково-дослідницької роботи студентів, Студентського наукового товариства;
  • здійснення наукових зв’язків з іншими закладами юридичного профылю та науково-дослідницькими установами, Спілкою юристів України та Харківської області та ін;
  • забезпечення роботи постійно діючих міжкафедральних наукових семінарів, методологічного семінару з прикладних та фундаментальних проблем правознавства.

Діяльність відділу направлена на формування наукового світогляду, оволодіння методами наукового дослідження, сприяння створенню та розвитку наукових юридичних шкіл, творчих колективів, виховання у стінах університету майбутніх науковців, популяризації науково-дослідницької роботи та її результатів серед науково-педагогічного складу університету, створення банку найбільш дискусійних наукових проблем, що потребують вирішення, обмін досвідом та координація наукових досліджень з актуальних фундаментальних і прикладних проблем юридичної науки.