Науково-дослідні послуги

На базі Науково-дослідницького сектору Університету, на договірних умовах надаються такі послуги:
  • Підготовка науково-правових висновків з окремих питань права, що потребують доктринального тлумачення;
  • Проведення науково-правової експертизи відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну експертизу»;
  • Підготовка висновку експерта у галузі права відповідно до ст.ст. 114-115 Цивільного процесуального Кодексу України, ст.ст. 112-113 Кодексу адміністративного судочинства України, ст.ст. 108-109 Господарського процесуального Кодексу;
  • Проведення науково-дослідних розробок з реєстрацією в УкрІНТЕІ  з метою розробки проєктів нормативно-правових актів, локальних актів, проведення міждисциплінарних досліджень тощо;
  • Інші види науково-освітніх послуг із використанням наукового потенціалу Університету.