Вступникам до аспірантури

Прийом документів відбуватиметься у дистанційному режимі:

Початок

Закінчення

Форма навчання

06 червня 2022 року

31 липня 2022 року о 16.00 годині                             

очна та заочна 

Вступні випробування:

Початок

Закінчення

Форма навчання

15 серпня 2022 року

07 вересня 2022 року

очна та заочна

 

Зарахування до аспірантури:

очна та заочна форми навчання – до 15 вересня 2022 року.

Вступники до аспірантури подають заяву з необхідним переліком документів таким чином:

 шляхом надсилання сканованих оригіналів на електронну адресу відділу аспірантури і докторантури Університету aspirantura@nlu.edu.ua з 06 червня по 31 липня 2022 року, а також в паперовій формі рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення на поштову адресу: «Відділ аспірантури і докторантури, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024» з датою відправлення не пізніше 31 липня 2022 року.

У випадку неотримання приймальною комісією заяви вступника  (з незалежних від нього причин) з усіма додатками до неї в паперовій формі, вступник має право надіслати їх повторно або подати особисто до відділу аспірантури і докторантури не пізніше дня початку першого вступного випробування.

До заяви вступник до аспірантури додає:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста,на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідченів установленомузаконодавствомпорядку;
 • копіюдокумента,щопосвідчуєособутагромадянство;
 • копіюкарткифізичноїособи–платникаподатків;
 • особовий листок з обліку кадрів (для працевлаштованих осіб – засвідчений підписом працівника кадрової служби тапечаткою заосновним місцемроботи);
 • копіювійськово-обліковогодокумента(увійськовозобов’язаних-військовогоквитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення про приписку допризовних дільниць);
 • копію документа про зміну ім’я/прізвища(уразізмінивступником ім’я/прізвища);
 • чотири кольорові фотокартки 3×4;
 • уразіпотребидокументпровизнанняособиорганамимедико-соціальноїекспертизиособою з інвалідністю;
 • списокопублікованихнауковихпраць (занаявності), який завіряється підписом вступника з проставленням дати;
 • копіюсертифікатаміжнародногозразказіноземноїмови (за наявності), засвідчену в установленому законодавством порядку;
 • реферат, оформлений відповідно до Методичних рекомендацій;
 • згоду вступника на обробку персональних даних.  

          Всі консультації надаються в Telegram-каналі, до якого Ви можете приєднатися: https://t.me/aspiranturaNLU Завідувач відділу аспірантури і докторантури – Веренич Зінаїда Василівна.

Необхідну інформацію також можна отримати за телефоном: 099-047-83-31 Інспектор відділу аспірантури і докторантури – Анастасія.