Вступникам до аспірантури

Запрошуємо на навчання в аспірантурі

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

у 2023 році

До навчання в аспірантурі за спеціальністю 081–«Право» та 293–«Міжнародне право» запрошуються випускники ЗВО, практичні працівники, державні службовці, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» або «спеціаліст».

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі здійснюється:

  • за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих бюджетів (регіональне замовлення);

  • за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору (контракту), зокрема за кошти грантів, які отримав заклад вищої освіти на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії).

Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування до аспірантури за державним замовленням та за кошти фізичних та/або юридичних осіб для зарахування на навчання з 15 вересня 2023 р. проводяться в такі терміни:

Початок прийому заяв до вступу 1 серпня

Закінчення прийому заяв 14 серпня

Терміни проведення вступних випробувань 15 серпня – 07 вересня

Оприлюднення рейтингу вступників, які рекомендуються до вступу за державним замовленням 11 вересня

Виконання вимог до зарахування за державним замовленням 11 вересня

Оприлюднення рейтингу вступників, які рекомендуються до зарахування на контрактну форму навчання 12 вересня

Виконання вимог до зарахування за контрактною формою навчання 12-14 вересня

Зарахування вступників за контрактною формою навчання 15 вересня.

Вступники до аспірантури заповнюють Гугл-форму (Google forms) «Реєстраційна форма вступника до аспірантури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого в 2023 році» за посиланням: https://forms.gle/Q4MskuVtFNiGgsY68 та подають заяву про участь у конкурсному відборі до аспірантури Університету (далі – заява) в паперовій формі. При заповненні Google forms необхідним є зазначення теми своєї наукової пропозиції (тема реферату) та завантаження файлу, який іменується прізвищем вступника. Вступник надсилає документи до відділу аспірантури Університету кур’єрською доставкою (або подає особисто) на адресу: відділ аспірантури, каб. 43, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, вул. Пушкінська, 77, м. Харків, 61024, тел. 057-704-93-78. 2.4. Вступник до аспірантури надає:

1) заяву встановленого зразка;

2) копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

3) копію картки фізичної особи – платника податків;

4) копію документа державного зразка про раніше здобутий ступінь магістра або освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста, на основі якого здійснюється вступ до аспірантури, і додаток до нього, засвідчені в установленому законодавством порядку;

5) особовий листок з обліку кадрів, засвідчений підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи;

6) копію військово-облікового документа;

7) реферат, оформлений відповідно до Методичних рекомендацій (додаток 5-1 до цих Правил);

8) дві кольорові фотокартки 3×4;

9) копію сертифіката міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

10) копію документа про зміну ім’я/прізвища (у разі зміни вступником ім’я/прізвища);

11) документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю (за наявності);

12) список опублікованих наукових праць (за наявності); 13) згоду вступника на обробку персональних даних;

14) паперову папка-швидкозшивач.

Під час подання заяви особисто вступник до аспірантури пред’являє: документ, що посвідчує особу та громадянство, документ про зміну ім’я/прізвища, документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього; сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності).

Вступні випробування будуть проводитися в усній формі у дистанційному режимі відповідно до «Регламенту складання вступних випробувань до аспірантури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у дистанційному режимі в 2023 році».

Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з: вступного іспиту зі спеціальності (в обсязі програми другого (магістерського) рівня вищої освіти з відповідної спеціальності); вступного іспиту з іноземної мови (англійської, німецької, французької); презентації дослідницької пропозиції, яка полягає в заслуховуванні та обговоренні наукового повідомлення вступника (оформленої у вигляді реферату). При вступі на освітньо-наукову програму «Міжнародне право» зі спеціальності 293 «Міжнародне право» вступник має право подати реферат українською або англійською мовою. Презентація дослідницьких пропозицій здійснюється мовою, якою підготовлено реферат.

Повідомляємо Вам, що консультації стосовно вступної кампанії до аспірантурі у серпні 2023 року можна отримати за телефонами 057-7049378, 057-7049207 також рекомендуємо слідкувати за нашим сайтом: https://nauka.nlu.edu.ua/nauka/ та telegram-каналом для вступників https://t.me/aspirantura_2023