Контакти для пропозицій та зауважень стосовно освітньо-наукових програм, що реалізуються в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого

З метою забезпечення прозорості та публічності освітнього процесу заінтересовані сторони  (здобувач вищої освіти, випускник аспірантури, представник роботодавця та інші особи) можуть звернутись із пропозиціями та зауваженнями стосовно освітньо-наукових програм, що реалізуються в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого

 

№ п/п Прізвище, ім’я та по батькові керівника Адреса поштової скриньки Телефон
 

1.

Гетьман Анатолій Павлович, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор  

rector@nlu.edu.ua

(057) 704-11-20
 

2.

Кучерявенко Микола Петрович, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор  

m.p.kucheryavenko@nlu.edu.ua

(057) 704-11-51
 

3.

Лученко Дмитро Валентинович, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор  

luchenkodv@nlu.edu.ua

(057) 704-11-35
 

4.

Барабаш Юрій Григорович, проректор з науково-педагогічної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор  

yu.g.barabash@nlu.edu.ua

(057) 704-93-94
 

5.

Ярошенко Олег Миколайович, проректор з навчально-методичної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор  

o.m.yaroshenko@nlu.edu.ua

(057) 704-11-55
 

6.

Чуприна Юлія Анатоліївна, завідувачка відділу аспірантури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого  

aspirantura@nlu.edu.ua

(057) 704-93-78

 

 

п/п

Спеціальність (освітня програма) Гарант освітньо-наукової програми ерівник групи забезпечення) Адреса поштової скриньки Телефон
 

1.

 

081 «Право»

Процюк Ігор Валерійович, професор кафедри теорії і філософії права, доктор юридичних наук, професор  

i.v.protsyuk@nlu.edu.ua

(057) 704-92-72
 

2.

 

293 «Міжнародне право»

Яковюк Іван Васильович, завідувач кафедри права Європейського Союзу, доктор юридичних наук, професор  

i.v.yakovyuk@nlu.edu.ua

(057) 704-90-39