4 жовтня 2022 р. на платформі ZOOM відбулась зустріч проректора з наукової роботи Університету д.ю.н., професора Лученка Д.В. та завідувачки відділу аспірантури к.ю.н. Чуприни Ю.А. з аспірантами І року навчання.

4 жовтня 2022 р. на платформі ZOOM відбулась зустріч проректора з наукової роботи Університету д.ю.н., професора Лученка Д.В. та завідувачки відділу аспірантури к.ю.н. Чуприни Ю.А. з аспірантами І року навчання.

Професор Лученко Д.В. привітав аспірантів І року навчання від імені ректорату та ознайомив з основними вимогами навчання на третьому освітньо-науковому рівні в Університеті, повідомив, що протягом строку навчання в аспірантурі аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, та захистити дисертацію.