Наука в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого

«Ні що не зупинить ідею, час якої настав!»
Оголошено результати Конкурсу наукових робіт студентів з проблематики правового регулювання відносин публічної служби
"Підсумки І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Право» у 2023/2024 навч.р"
"МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ПАМʼЯТІ І.В. ЖИЛІНКОВОЇ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СІМЕЙНОГО ПРАВА»
"29 березня 2024 року відбулася робота круглого столу «ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ»"
Еразмус+ «Розбудова спроможності у сфері вищої освіти»
І Школа адміністративної процедури
З нагоди Дня державної служби відбувся Всеукраїнський круглий стіл «Публічна служба: нова архітектура та стратегії для деокупованих територій».
Оголошено результати Конкурсу наукових робіт студентів з проблематики правового регулювання відносин публічної служби
https://nauka.nlu.edu.ua/nauka/novyny/mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferencziya-yevrointegraczijni-vektory-reform-u-sferi-publichnogo-administruvannya/
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого підписав угоду про наукове співробітництво з Інститутом східноєвропейського права (м. Регенсбург, Німеччина).
Науково-педагогічний семінар «Правова держава в повсякденному житті: адміністративні процедури та адміністративно-правовий захист у Німеччині, Казахстані та Україні».
4-7 жовтня 2022 р.
previous arrow
next arrow

Анонси наукових заходів

Відкрити календар подій
There're no item that match your search criteria. Please try again with different keywords.

Наукова бібліотека

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Науково-дослідницький сектор

На базі Науково-дослідницького сектору Університету, на договірних умовах надаються такі послуги:

Підготовка науково-правових висновківз окремих питань права, що потребують доктринального тлумачення;

Проведення науково-правової експертизи відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну експертизу»;

Підготовка висновку експерта у галузі права відповідно до ст.ст. 114-115 Цивільного процесуального Кодексу України, ст.ст. 112-113 Кодексу адміністративного судочинства України, ст.ст. 108-109 Господарського процесуального Кодексу;

Проведення науково-дослідних розробок з реєстрацією в УкрІНТЕІ  з метою розробки проєктів нормативно-правових актів, локальних актів, проведення міждисциплінарних досліджень тощо;

Інші види науково-освітніх послуг із використанням наукового потенціалу Університету

Наукові видання університету

  • Проблеми законності

  • Теорія і практика правознавства

  • Вісник Асоціації кримінального права України

  • Філософія права і загальна теорія права

  • Економічна теорія та право

  • “Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія

  • Криміналіст першодрукований