Наука в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого

Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Публічна служба: вектори реформування в умовах воєнного стану»
«Ні що не зупинить ідею, час якої настав!»
Оголошено результати Конкурсу наукових робіт студентів з проблематики правового регулювання відносин публічної служби
"Підсумки І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Право» у 2023/2024 навч.р"
"29 березня 2024 року відбулася робота круглого столу «ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ, ЗАВДАНОЇ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ»"
І Школа адміністративної процедури
З нагоди Дня державної служби відбувся Всеукраїнський круглий стіл «Публічна служба: нова архітектура та стратегії для деокупованих територій».
Оголошено результати Конкурсу наукових робіт студентів з проблематики правового регулювання відносин публічної служби
https://nauka.nlu.edu.ua/nauka/novyny/mizhnarodna-naukovo-praktychna-konferencziya-yevrointegraczijni-vektory-reform-u-sferi-publichnogo-administruvannya/
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого підписав угоду про наукове співробітництво з Інститутом східноєвропейського права (м. Регенсбург, Німеччина).
previous arrow
next arrow

Наукова бібліотека

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Науково-дослідницький сектор

На базі Науково-дослідницького сектору Університету, на договірних умовах надаються такі послуги:

Підготовка науково-правових висновківз окремих питань права, що потребують доктринального тлумачення;

Проведення науково-правової експертизи відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну експертизу»;

Підготовка висновку експерта у галузі права відповідно до ст.ст. 114-115 Цивільного процесуального Кодексу України, ст.ст. 112-113 Кодексу адміністративного судочинства України, ст.ст. 108-109 Господарського процесуального Кодексу;

Проведення науково-дослідних розробок з реєстрацією в УкрІНТЕІ  з метою розробки проєктів нормативно-правових актів, локальних актів, проведення міждисциплінарних досліджень тощо;

Інші види науково-освітніх послуг із використанням наукового потенціалу Університету

Наукові видання університету

  • Проблеми законності

  • Теорія і практика правознавства

  • Вісник Асоціації кримінального права України

  • Філософія права і загальна теорія права

  • Економічна теорія та право

  • “Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія

  • Криміналіст першодрукований