Наука в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого

Анонси наукових заходів

Відкрити календар подій

Наукова бібліотека

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Науково-дослідницький сектор

На базі Науково-дослідницького сектору Університету, на договірних умовах надаються такі послуги:

Підготовка науково-правових висновківз окремих питань права, що потребують доктринального тлумачення;

Проведення науково-правової експертизи відповідно до Закону України «Про наукову та науково-технічну експертизу»;

Підготовка висновку експерта у галузі права відповідно до ст.ст. 114-115 Цивільного процесуального Кодексу України, ст.ст. 112-113 Кодексу адміністративного судочинства України, ст.ст. 108-109 Господарського процесуального Кодексу;

Проведення науково-дослідних розробок з реєстрацією в УкрІНТЕІ  з метою розробки проєктів нормативно-правових актів, локальних актів, проведення міждисциплінарних досліджень тощо;

Інші види науково-освітніх послуг із використанням наукового потенціалу Університету

Наукові видання університету

  • Проблеми законності

  • Теорія і практика правознавства

  • Вісник Асоціації кримінального права України

  • Філософія права і загальна теорія права

  • Економічна теорія та право

  • “Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого”. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія

  • Криміналіст першодрукований