Науково-практична конференція «Юридичні новели під час воєнного стану»

Студентське наукове товариство та Рада молодих учених Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за підтримки Координатора проєктів ОБСЄ в Україні провели науково-практичну конференцію «Юридичні новели під час воєнного стану»

 

13 червня 2022 року на онлайн-платформі ZOOM відбулася науково-практична конференція «Юридичні новели під час воєнного стану». Організаторами заходу за активного сприяння Координатора проєктів ОБСЄ в Україні виступили Студентське наукове товариство та Рада молодих учених.

У конференції взяли участь фахівці з різних галузей права: конституційного, кримінального, цивільного, податкового, міжнародного публічного тощо. Водночас була змодерована жвава дискусія між ученими з ЗВО та наукових установ з усієї України, правниками-практиками, аспірантами та студентами.

Відкрив захід Голова Студентського наукового товариства, аспірант кафедри цивільного права № 2 Анісімов К. Г., який наголосив на необхідності пошуку ефективних механізмів компенсації шкоди завданої збройною агресією РФ проти України, звернув увагу на рішення КЦС ВС щодо ігнорування імунітету РФ, вказав на важливість та можливі шляхи подолання як юрисдикційного імунітету РФ, так і імунітету щодо виконання. У пленарному засіданні також взяли участь: Голова Ради молодих учених, к.ю.н., асистент кафедри державного будівництва Муртіщева А.О., тема доповіді «Взаємодія військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану: постановка питання»; к.ю.н., старший викладач кафедри кримінального процесу Крицька І.О., тема доповіді «Відступ України від міжнародних зобов’язань, гарантованих статтею 5 ЄКПЛ в умовах воєнного стану»; аспірантка кафедри кримінального права НУ «Одеська юридична академія» Радковська І.С., тема доповіді «Деякі новели Особливої частини КК України»; магістерка факультету правничих наук НУ «Києво-Могилянська академія» Подоляка Т.О., тема доповіді «Сплата податків фізичними особами-підприємцями під час воєнного стану»; студенти Університету Зав’ялов Є.В. і Романова А.Є., тема доповіді «Електронне урядування в Україні: специфіка розвитку в умовах кризи» та інші. Насамкінець, заступник Голови Студентського наукового товариства Університету Марценюк В. В. звернув увагу на конституційно-правову проблематику євроінтеграції України та перспективи такого процесу під час воєнного стану.

За підсумками конференції учасники зауважили на необхідності поглиблення взаємодії між представниками різних галузей права з метою відпрацювання ефективних юридичних механізмів протидії збройній агресії РФ та інтенсифікації євроінтеграційних процесів в Україні. З огляду на це, були сформульовані конкретні пропозиції щодо модернізації чинного вітчизняного законодавства, а також окреслені напрямки подальшої наукової співпраці.