06.06.2022 р. Університет розпочав власну видавничу діяльність

Згідно із Законом України «Про видавничу справу» 28 грудня 2021 року Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого внесено до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції, на підставі чого Державний комітет телебачення і радіомовлення України видав відповідне Свідоцтво серії ДК № 7560, а Книжкова палата України імені Івана Федорова на початку 2022 року надала Університету власний Міжнародний стандартний книжковий номер (англ. ISBN).

Відтак Університет як суб’єкт видавничої справи отримав можливість самостійно проводити видавничу діяльність, першим результатом якої стала колективна монографія «Права людини в умовах цифрової трансформації суспільства», яка побачила світ 6 червня 2022 року. Вона підготовлена авторським колективом за результатами обговорень, що відбулися під час V Харківського міжнародного юридичного форуму у вересні 2021 року.

Колективну монографію присвячено питанням реалізації, забезпечення та дотримання прав людини в умовах цифрових змін і перетворень суспільства. У ній розглянуто як загальнотеоретичні аспекти правового статусу людини, так і конкретні питання його реалізації в умовах цифровізації. Зокрема, у дослідженні охарактеризовано трансформаційні зміни правовідносин під впливом інформаційно-комунікаційних технологій, приділено увагу таким поняттям як штучний інтелект, інформаційний суверенітет держави, електронні публічні послуги та ін.

Окреме відображення у роботі знайшли такі питання цифрової епохи, які стосуються права бути збереженим у цифровій формі після смерті, права використовувати технології для самовдосконалення, права особи на державну службу, проблематики обожествління штучного інтелекту і виникнення нових релігій, електронного правосуддя, інтернету речей, автоматичної фіксації правопорушень, електронної демократії тощо.

Монографію видано за організаційної та фінансової підтримки ГО «Європейський центр верховенства права».