Разова спеціалізована вчена рада для захисту дисертації ФІЛІПЕНКО Валерії Русланівни

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 2022-03 створена для захисту дисертації ФІЛІПЕНКО Валерії Русланівни «Кримінальна відповідальність за злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 «Право» (Наказ № 192 від 18.10.2022 р.)

Загальна інформація

Адреса спеціалізованої вченої ради:

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77 тел. 704-93-61

Захист відбудеться 19 грудня 2022 року о 10.00 годині у залі № 5 у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого.

Трансляція захисту дисертації – https://nauka.nlu.edu.ua/nauka/spec-rada/razova-speczializovana-vchena-rada-philipenko/

Склад ради

Голова ради

– Демидова Людмила Миколаївна – докторка юридичних наук, професорка, професорка кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Рецензенти:

  • Шепітько Михайло Валерійович – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
  • Шевченко Євген Валерійович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінапльного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Опоненти:

  • Андрушко Андрій Васильович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та процесу Ужгородського національного університету;
  • Євтєєва Дарина Петрівна – кандидатка юридичних наук, старша дослідниця, заступниця директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України.

Рішення спеціалізованної вченої ради

Аудіозапис захисту