З 1 квітня до 1 липня 2021 р. триває прийом заяв на участь у четвертому сезоні української премії L’Oréal – UNESCO «Для жінок у науці».

Премію «Для жінок у науці» започатковано ТОВ «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА» у партнерстві з Національною академією наук України. Премія має на меті  сприяння збільшенню кількості жінок, які професійно проводять наукові дослідження у галузі STEM (наука, технології, інжиніринг та математика) на території України в усіх закладах вищої освіти, їх дослідницьких центрах, Національній академії наук України для заохочення розвитку української науки.

Для участі у Премії кандидатки мають подавати заяви за встановленою формою через онлайн-платформу: www.forwomeninscience.in.ua з 1 квітня 2021 р. до 1 липня 2021 р. включно. До заяви, написаної українською мовою, додаються: резюме українською мовою, не більше ніж 2 сторінки; копії документів, що підтверджують рівень освіти та науковий ступінь; перелік найкращих наукових публікацій та патентів (10) із посиланнями із зазначенням кількості їх цитувань, імпакт-фактору журналу та власного внеску; перелік отриманих міжнародних грантів, стипендій, премій, участь у міжнародних наукових заходах та міжнародному науковому співробітництві, мотиваційний лист (за наданою структурою); інформація про соціальну активність задля популяризації науки.