Науково-педагогічний семінар «Правова держава в повсякденному житті: адміністративні процедури та адміністративно-правовий захист у Німеччині, Казахстані та Україні».

23-30 квітня 2023 року в Університеті КАЗДЮУ імені М. С. Нарикбаєва (м. Астана, Казахстан) у рамках програми «Діалог Схід-Захід. Академічний обмін та наукове співробітництво для безпеки, співробітництва та розвитку громадянського суспільства в Європі 2023», за підтримки Німецької служби академічних обмінів (DAAD) і Міністерства закордонних справ ФРН відбувся науково-педагогічний семінар «Правова держава в повсякденному житті: адміністративні процедури та адміністративно-правовий захист у Німеччині, Казахстані та Україні».
У заходах тижневого семінару взяла активну участь команда з України під керівництвом доктора юридичних наук, професора, проректора з наукової роботи Дмитра Лученка. До складу команди в результаті ретельного відбору увійшли чотири студентки нашого Університету: Олена Стоцька, Аліна Перкова, Діана Лисенко та Олександра Ковтуненко, а також дві студентки Львівського національного університету імені Івана Франка (Ольга Курінна, Божена-Марія Лозюк).
У межах міжнародного науково-педагогічного семінару обговорювалися найактуальніші питання адміністративного права та процесу, серед них: історичний розвиток адміністративно-правової доктрини Німеччини, Казахстану та України, захист основних прав людини і громадянина за допомогою адміністративних процедур, становлення та вдосконалення адміністративно-процедурного законодавства, судовий розгляд в адміністративному провадженні, специфіка публічно-правового договору, процедура оскарження незаконних актів, дій чи бездіяльності органів публічної влади, засоби правового захисту в адміністративно-процесуальному праві. Проректор з наукової роботи Дмитро Лученко прочитав для учасників семінару лекцію «Створення інституту адміністративної процедури в Україні».
Команда нашого Університету гідно представила Україну на міжнародному заході, що відбувся, студентки презентували свої наукові доповіді, брали активну участь в обговоренні дискусійних питань адміністративного права та процесу, обмінювалися досвідом із представниками Німеччини та Казахстану, продемонстрували найвищий рівень знань під час індивідуальної і групової роботи в межах семінару.
В ході семінару були встановлені партнерські зв’язки між нашим Університетом, Регенсбурзьким університетом (Німеччина) та Університетом КАЗДЮУ імені М. С. Нарикбаєва (Казахстан).
Активність і високий рівень підготовки студентів нашого Університету були відзначені німецькими колегами, які запропонували одній із учасниць стипендію на перебування в університеті Регенсбурга протягом 3-х місяців, а також запросили всю нашу команду відвідати німецький університет у вересні 2023 року.
Висловлюємо вдячність ректору (Сергій Пєн) і професорсько-викладацькому складу Університету КАЗДЮУ імені М. С. Нарикбаєва, Німецькій службі академічних обмінів (DAAD), представникам Регенсбурзького університету та окремо проф. Роману Мельнику за запрошення, гостинний прийом та організацію цікавого міжнародного правничого діалогу, а нашій команді за продемонстровані ґрунтовні знання, творче мислення і вміння працювати в команді!