Спеціалізовані вчені ради університету з присудження наукового ступеня доктора наук

В Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого функціонують чотири спеціалізовані вчені ради:

Спеціалізована вчена рада Д 64.086.01

діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 320 від 07 квітня 2022 р. Рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальностями:

12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»;

12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»;

12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Барабаш Юрій Григорович.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ярошенко Олег Миколайович.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Середа Олена Григорівна.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 07 квітня 2022 р. до 07 квітня 2025 р.

Спеціалізована вчена рада Д 64.086.02

діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 320 від 07 квітня 2022 р. Рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальностями:

12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»;

12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»;

12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Яроцький Віталій Леонідович.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Гетьман Анатолій Павлович.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Гусаров Костянтин Володимирович.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 07 квітня 2022 р. до 07 квітня 2025 р.

Спеціалізована вчена рада Д 64.086.03

діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1166 від 23 грудня 2022 р. Рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальностями:

12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»;

12.00.11 «Міжнародне право»;

12.00.12 «Філософія права»

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Кучерявенко Микола Петрович.

         Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Лученко Дмитро Валентинович.

         Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри права Європейського Союзу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Яковюк Іван Васильович.

         Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 23 грудня 2022 р. до 23 грудня 2025 р.

Спеціалізована вчена рада Д 64.086.04

діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 1166 від 23 грудня 2022 р. Рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальностями:

12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право»;

12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність»;

12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура»

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Орловський Руслан Семенович.

         Заступник голови спеціалізованої вченої ради – докторка юридичних наук, професорка, в.о. завідувачки кафедри кримінального процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Капліна Оксана Володимирівна.

         Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Шевчук Віктор Михайлович.

         Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 23 грудня 2022 р. до 23 грудня 2025 р.