Спеціалізовані вчені ради університету з присудження наукового ступеня доктора наук

В Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого функціонують дві спеціалізовані вчені ради:

Спеціалізована вчена рада Д 64.086.01

діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 320 від 07 квітня 2022 р. Рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальностями:

12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»;

12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»;

12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення»

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Барабаш Юрій Григорович.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Ярошенко Олег Миколайович.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Середа Олена Григорівна.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 07 квітня 2022 р. до 07 квітня 2025 р.

 

Спеціалізована вчена рада Д 64.086.02

діє відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 320 від 07 квітня 2022 р. Рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальностями:

12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право»;

12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право»;

12.00.06 «Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

Голова спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Яроцький Віталій Леонідович.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Гетьман Анатолій Павлович.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного процесу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Гусаров Костянтин Володимирович.

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 07 квітня 2022 р. до 07 квітня 2025 р.