Підсумки І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2022/2023 навчальному році

На виконання Наказу ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого № 58-С від 30.01.2023 р. «Про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Право» у 2022/2023 навч.р.» та відповідно до Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 605 від 18 квітня 2017 р. на базі Університету 3 березня 2023 року об 11.00 відбулась підсумкова відео-конференція Конкурсу.

3 березня 2023 року в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбулась підсумкова відеоконференція І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Право» у 2022/2023 навчальному році.

Конкурс проходив відповідно Наказу ректора Університету № 58-С від 30.01.2023 р. «Про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Право» у 2022/2023 навч.р.» та згідно Положенню про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 605 від 18 квітня 2017 р.

На І тур Конкурсу надійшло 16 студентських наукових робіт від студентів Університету. Конкурсна комісія здійснила рецензування робіт та рекомендувала для захисту на підсумковій відеоконференції роботи, рейтингова оцінка яких перевищувала 65 балів.

У роботі підсумкової відеоконференції Конкурсу взяли участь автори 14 наукових робіт. За результатами роботи конференції, де автори наукових робіт публічно захищали свої наукові роботи рішенням конкурсної комісії у складі:

Лученка Д.В., д.ю.н., професора, проректора з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, голови комісії;

Борисової В.І., к.ю.н., професорки, завідувачки кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Гаращука В.М., д.ю.н., професора, завідувача кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Давиденко С.В., к.ю.н., доцентки, т.в.о. завідувачки кафедри кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Задихайла Д.В., д.ю.н., професора, завідувача кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Курман Т.В., д.ю.н., професорки, т.в.о. завідувачки кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Пономаренка Ю.А., д.ю.н., доцента, завідувача кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Пономарьової Г.П., к.ю.н., доцентки, т.в.о. завідувачки кафедри історії держави і права України і зарубіжних країн Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Процюка І.В., д.ю.н., професора, т.в.о. завідувача кафедри теорії права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Середи О.Г., д.ю.н., професорки, завідувачки кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Серьогіної С.Г., д.ю.н., професорки, завідувачки кафедри державного будівництва Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Соколової А.К., д.ю.н., доцентки кафедри екологічного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Стешенка В.М., к.ю.н., професора, завідувача кафедри міжнародного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Харитонова С.О., д.ю.н., професора, завідувача кафедри кримінально-правової політики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Штефан В.С., к.ю.н., начальника відділу наукових досліджень Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Явнікової Т.П., провідного спеціаліста відділу наукових досліджень Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, секретаря комісії;

Яроцького В.Л., д.ю.н., професора, завідувача кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Ярошенка О.М., д.ю.н., професора, проректора з навчально-методичної роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Були визначені переможці:

Дипломом І ступеня нагороджується:

Карачевцева Катерина Дмитрівна – студентка 4 курсу факультету юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за наукову роботу «Приватність працівника на робочому місці» (науковий керівник – Луценко Олена Євгенівна, к.ю.н., доцентка кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого).

Дипломом ІІ ступеня нагороджується:

Чаус Юлія Владиславівна – студентка 3 курсу факультету юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за наукову роботу «Функціонування Національного трасту як механізму захисту об’єктів культурної спадщини (на прикладі Національного трасту Великої Британії)» (науковий керівник – Спасибо-Фатєєва Інна Валентинівна, д.ю.н., професорка кафедри цивільного права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого).

Дипломом ІІІ ступеня нагороджуються: 

Крохмаль Роман Олександрович – студент 4 курсу факультету юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за наукову роботу «Спори про захист честі, гідності та ділової репутації у зв’язку з розповсюдженням недостовірної інформації крізь призму судової практики» (науковий керівник – Уразова Ганна Олександрівна, к.ю.н., доцентка, асистентка кафедри цивільного права № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого);

Пахомов Алан Валерійович – студент 3 курсу факультету прокуратури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за наукову роботу «Деякі питання визначення принципів медіації як позасудової процедури вирішення трудових спорів» (науковий керівник – Середа Олена Григорівна, д.ю.н., професорка, завідувачка кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого).

Заохочувальним дипломом конкурсної комісії відзначається:

Діденко Вадим Юрійович – студент 2 курсу факультету адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого за наукову роботу «Юридична відповідальність за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 435-1 КК України: теоретико-правовий аналіз» (науковий керівник – Вільчик Тетяна Борисівна, д.ю.н., професор, доцент кафедри цивільної юстиції та адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого).