Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого підписав угоду про наукове співробітництво з Інститутом східноєвропейського права (м. Регенсбург, Німеччина).

Фактична наукова співпраця між нашими установами розпочалася з реалізації спільного проекту у м. Астана (Казахстан) у квітні 2023 року. Від Університету науковий захід, присвячений розвитку інституту адміністративної процедури в Німеччині, Україні і Казахстані, відвідала команда студентів на чолі з проректором з наукової роботи Дмитром Лученком. У ході реалізації проєкту виникла ідея поглиблення співпраці з німецькими колегами. Відповідна угода про наукове співробітництво підписана ректором Університету Анатолієм Гетьманом і директором Інституту східноєвропейського права Гербертом Кюппером 15 травня цього року.

Інститут східноєвропейського права (Ostrecht) був заснований 18 липня 1957 року з ініціативи Рейнхарта Маураха з метою здійснення систематичного дослідження правових систем у колишніх соціалістичних країнах Східної Європи, поширення результатів цих досліджень у Німеччині та закордоном, участі у міжнародному правовому співробітництві та наукового обміну досвідом в усіх галузях права. З середини 1990-х років одним зі стратегічних завдань інституту стала імплементація європейського законодавства в країнах, які хочуть приєднатися до ЄС, а одним з центральних аспектів діяльності інституту став моніторинг правового розвитку зазначених країн після їх приєднання.
Понад 60 років Інститут проводить комплексні фундаментальні та проєктні дослідження, організовує міжнародні наукові заходи, готує правові висновки для судів, органів влади, компаній та приватних осіб та надає інформацію про законодавство країн Східної Європи зацікавленим суб’єктам, публікує наукові праці та періодичні видання, сприяє розвитку молодих науковців.
Наслідуючи традицію юридичного відділу Східноєвропейського інституту у Вроцлаві, Інститут східноєвропейського права поділяється на відділи по країнах. Наукові співробітники Інституту є перевіреними фахівцями з правових систем держав, які вони досліджують. Вони вільно розмовляють мовою (мовами) своєї дослідницької галузі та мають відповідні знання у сфері права та національної культури. Безперервне спостереження за розвитком всього законодавства в окремих країнах Східної Європи дає змогу науковим працівникам Інституту отримувати актуальну інформацію про його стан. Це є відправною точкою для всіх подальших досліджень в Інституті східного права.
З моменту його заснування одним із головних завдань Інституту східноєвропейського права було надання судам та органам влади експертних висновків та інформації з питань, що стосуються східноєвропейського права. Цією можливістю користуються державні органи не лише Німеччини, а й Австрії та Швейцарії. За межами німецькомовного регіону такі суди, як Міжнародний кримінальний суд для колишньої Югославії або Палата лордів Великобританії, також запитували експертні висновки Інституту східноєвропейського права.
Результати фундаментальних досліджень у сфері східноєвропейського права публікуються у п’яти наукових журналах, які видає Інститут:

  1. Studien des Instituts für Ostrecht
  2. Jahrbuch für Ostrecht
  3. Handbuch Wirtschaft und Recht in Osteuropa
  4. Chronik der Rechtsentwicklung in Osteuropa
  5. Chronik der Rechtsprechung in Osteuropa

Інститут східноєвропейського права плідно співпрацює з університетом Регенсбургу, разом вони щорічно реалізовують наукові проєкти з країнами Азії та Східної Європи, а також приймають науковців-стипендіатів з усього світу, надаючи їм усі можливості для плідних наукових досліджень у різноманітних галузях права.