Міжнародна науково-практична конференція «Євроінтеграційні вектори реформ у сфері публічного адміністрування»

17 травня 2023 року в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого відбулася міжнародна науково-практична конференція «Євроінтеграційні вектори реформ у сфері публічного адміністрування».

Її організаторами виступили Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національна академія правових наук України, Запорізький національний університет, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Державний університет Молдови та Асоціація фахівців адміністративного права.

Конференція була приурочена до 30-річчя Національної академії правових наук України.

Захід відкрив ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України Анатолій Гетьман, який розповів про історію створення Національної академії правових наук України та провідну роль харківських академіків-засновників у розбудові правової держави. Крім того, ректор наголосив на викликах, які постали перед науковою спільнотою в умовах воєнного стану, зосередив увагу присутніх на участі членів НАПрН України у формуванні концептуальних основ євроінтеграційних реформ у державі.

З вітальними словами виступили Угіс Сікс, керівник проєкту ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні» (EU4PAR),  Стела Ботнару, докторка юридичних наук, заступниця декан юридичного факультету Молдавського державного університету (Республіка Молдова), Віталій Вдовічен, доктор юридичних наук, професор кафедри публічного права, декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Основні наукові дискусії учасників конференції були присвячені проблематиці євроінтеграційних реформ у сфері публічного адміністрування. Адже у минулому році Україна зробила крок назустріч великій європейській сім’ї, набувши статусу кандидата у члени ЄС, а перед науковою спільнотою постало завдання окреслити шляхи імплементації європейських стандартів належного врядування та належного адміністрування в національне законодавство.

Учасники конференції обговорили питання європеїзації законодавства України та правозастосовної практики, оновлення адміністративно-деліктного регулювання, формування нової галузі права – військово-адміністративного, впливу Закону України «Про адміністративну процедуру» на різні сфери публічного адміністрування, сучасних вимог до проходження державної служби та статусу державного службовця, дискреції публічної адміністрації, особливостей правового статусу Етичної ради, захисту персональних даних в умовах воєнного стану та інші актуальні проблеми.

З доповідями виступили представники наукових шкіл адміністративного права Харкова, Києва, Запоріжжя, Чернівців, Дніпра, Львова, Кропивницького, Ужгорода, Республіки Молдова та Республіки Казахстан.

За результатами дискусії проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор Дмитро Лученко виступив з ініціативою звернення наукової спільноти до Міністерства юстиції України з пропозицією щодо залучення фахівців у царині адміністративного права до роботи над проєктом Кодексу України про адміністративні проступки.  Відповідну резолюцію було одностайно підтримано учасниками конференції.

Конференція стала майданчиком для обміну науковими позиціями, формування спільного бачення вирішення актуальних проблем, що виникають у зв’язку з євроінтеграційним рухом України.