Круглий стіл «Службове право: ефективні моделі викладання, дослідження та застосування»

28 лютого 2024 року Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого виступив співорганізатором науково-практичного круглого столу «Службове право: ефективні моделі викладання, дослідження та застосування».

Співорганізаторами цього заходу також стали Навчально-наукова лабораторія дослідження службового права Національної академії правових наук України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка та Запорізький національний університет.

Робота круглого столу відбувалась за трьома тематичними напрямками: 1) «Запит держави на підготовку публічних службовців в умовах воєнного стану та повоєнної відбудови України: фаховий аналіз»; 2) «Службове право в освітніх програмах підготовки здобувачів напряму 08 Право спеціальності 081 Право у ЗВО України»; 3) «Удосконалення правового регулювання функціонування публічної служби в Україні як пріоритетний напрям фундаментальних та прикладних наукових досліджень у галузі службового права України». В межах заходу виступили з доповідями та взяли участь у обговоренні представники органів публічної влади, закладів вищої освіти та наукових установ з Києва, Харкова, Запоріжжя, Одеси, Ужгорода та ін.

Відзначимо жвавий інтерес до зазначеного заходу і самої проблематики Службового права з боку таких державних інституцій Апарат Верховної Ради України, Офіс Президента України, Кабінет Міністрів України та його Секретаріат, Касаційний адміністративний суд Верховного Суду, Національне агентство України з питань державної служби, Національне агентство з питань запобігання корупції, а також місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

Під час круглого столу проректор з наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, д.ю.н., професор Д.В. Лученко звернувся до учасників з вітальним словом, у якому зокрема закликав науковців та практиків об’єднуватися з метою сприяння у розбудові вітчизняної публічної служби та адаптації її до європейських стандартів, а також окреслив перспективи наукових досліджень у галузі службового права у воєнний та післявоєнний періоди. Жваві дискусії та інтерес учасників викликала наукова доповідь доцента кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, д.ю.н., доцента С.А. Федчишина на тему «Проблеми правового регулювання державної служби в умовах воєнного стану як пріоритетний напрямок досліджень у галузі службового права».

Модераторами заходу виступили завідувач кафедри службового та медичного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений юрист України, д.ю.н., проф. А.І. Берлач та деканка юридичного факультету Запорізького національного університету, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужена юристка України, д.ю.н., проф. Т.О. Коломоєць.

Цікаві доповіді, жваві дискусії вчених і практиків стали початком плідного діалогу, спрямованого на удосконалення підготовки фахівців у сфері службового права.