На 95-му році життя пішла з життя старійшина львівської юридичної наукової школи кандидат юридичних наук, доцент Галина Харитонівна Рябошапко

Галина Харитонівна Рябошапко:

життєва шляхетність Людини та Вченого

Ryaboshapko2 травня 2017 р. на 95-му році життя відійшла у вічність старійшина львівської юридичної наукової школи кандидат юридичних наук, доцент Галина Харитонівна Рябошапко. Розпочате в 1940 р. навчання на юридичному факультеті Львівського державного університету ім. Івана Франка було перервано Другою світовою війною та перебуванням в евакуації.

Після повернення до м. Львова та здобуття вищої юридичної освіти Галина Харитонівна з 1944 р. по 1994 р. працювала у Львівському державному університеті ім. Івана Франка на кафедрах державного права, теорії та історії держави і права юридичного факультету. Як вчений секретар Університету завжди була в епіцентрі його наукового життя.

У 1967 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень на тему «УРСР – суверенна держава» в Харківському юридичному інституті (нині – Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).

У 1994–2013 рр. Галина Харитонівна працювала на посаді доцента кафедри загальної теорії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ МВС України. У 2012 р. побачила світ її монографія «Суверенітет в Україні: від радянської федерації – до незалежної держави».

Упродовж десятиліть доцент Г. Х. Рябошапко поступово формувалася як фахівець у царині правознавства, успішно використовувала набуті розмаїті теоретичні знання для ґрунтовної підготовки багатьох поколінь юристів. Її чисельні учні вдячні Вчителю не лише за змістовні лекції, коректний стиль спілкування, а виховання у них поваги до складної правничої професії, порядності, людяності та принциповості.

Науковці Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого висловлюють щирі співчуття родині Г. Х. Рябошапко.