20 квітня 2018 року в м. Суми відбудеться IX Всеукраїнська науково-практична конференція студентів «Актуальні питання сучасної науки і права»

МВС УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

СУМСЬКА ФІЛІЯ

Наукове товариство студентів Сумської філії

Харківського національного університету внутрішніх справ

Осередок Європейської асоціації студентів-правників (ELSA)

Сумський осередок Ліги студентів Асоціації правників України

 Шановні колеги!

 Запрошуємо вас 20 квітня 2018 року взяти участь у IX Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів «Актуальні питання сучасної науки і права», яка відбудеться на базі Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ.

Планується робота за наступними напрямками:

 • Теоретико-історичні шляхи розвитку держави і права.
 • Становлення конституціоналізму в Україні та зарубіжних країнах.
 • Цивільне право та цивільний процес в умовах євроінтеграції.
 • Теоретичні та практичні питання господарського права і процесу, адміністративного права і процесу, фінансового права.
 • Шляхи розвитку трудового, земельного, екологічного права у демократичному суспільстві.
 • Проблеми кримінального права та процесу на сучасному етапі розвитку українського державотворення.
 • Філософські питання постнекласичної науки.
 • Міжмовна комунікація і право.
 • Правові основи освіти в умовах сучасного державотворення.
 • Соціально-економічна трансформація суспільства у процесі розбудови державності України.
 • Правові, економічні та соціальні проблеми європейської і світової інтеграції.

 

 Робочі мови: українська, англійська

 Для участі у конференції необхідно до 10 березня 2018 року надіслати електронною поштою:

 • заявку;
 • відредаговані тези доповіді;
 • рекомендацію наукового керівника;
 • відомості про наукового керівника;
 • скановану копію квитанції про сплату друку тез.

 

Обсяг тез – до 3 повних сторінок, міжрядковий інтервал – 1,5; поля – 20 мм; шрифт: Тіmеs New Roman, кегль 14.

Форма заявки                                                 Відомості про наукового керівника

 1. Прізвище, ім’я та по батькові (повністю) Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)
 2. Навчальний заклад   Місце роботи
 3. Факультет, курс                                Посада
 4. Тема доповіді Науковий ступінь
 5. Напрямок Вчене звання
 6. Домашня адреса, контактний телефон, e-mail
 7. Безпосередня чи заочна участь у роботі конференції (підкреслити)
 8. Необхідність технічних засобів

Телефон для довідок: (0542) 33-03-18

Факс: (0542) 33-03-18, e-mail: studkonf@ukr.net

Сергієнко Анастасія Вікторівна, моб.т. 0669616209 (заст. голови оргкомітету)

Панкратова Вікторія Олегівна, моб.т. 0958129177 (відповідальний за реєстрацію)

Тези конференції будуть опубліковані до її початку. Оргкомітет залишає за собою право відбору тез доповідей до участі у конференції. Матеріали, що не відповідають вимогам, друкуватись та повертатись не будуть.

            Оргвнесок для учасників – 120 грн. Оргвнесок включає: друк збірника тез конференції, інформаційний пакет учасника, технічний супровід.

Усі витрати, пов’язані з проїздом, проживанням і харчуванням – за рахунок учасників конференції. Учасників конференції просимо заздалегідь (до 15 квітня 2018 р.) повідомити про дату і час свого приїзду (буде організовано зустріч) і необхідність поселення.

Реквізити для оплати оргвнеску:

Поповнення карткового рахунку Приватбанку 5168742024529129  (Сергієнко А.В.)

Призначення платежу: П.І.П. учасника (обов’язково потрібно вказати прізвище учасника конференції), оргвнесок на конференцію.

Зразок оформлення тез доповіді

Олена Юріївна Кузьмик - студентка ІІ курсу Сумської філії

Харківського національного університету внутрішніх справ

Науковий керівник: Наталія Олександрівна Горобець - професор кафедри юридичних дисциплін Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ,

 кандидат юридичних наук, доцент

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Інтелектуальна власність є складним феноменом суспільних відносин та набуває все більшого значення в сучасному світі і на фоні цього феномену постає проблема захисту  її прав. В Україні це питання є актуальним, оскільки механізм захисту цих прав є недосконалим. Український ринок переповнений товарами, що реалізуються з порушенням прав інтелектуальної власності, зокрема прав на знаки для товарів та послуг, а також авторських та суміжних  прав [1].

Література

 1. Потоцький М.Ю. Захист прав інтелектуальної власності: проблеми понятійно-категоріального апарату / М.Ю. Потоцький // Наше право. – 2013. — №7. – С. 157-163.