26 квітня 2018 р. в м. Київ відбудеться науково-практична конференція «ЛЮДИНА МАЙБУТНЬОГО В ІНФОРМАЦІЙНО-ЗНАННЄВОМУ ВИМІРІ»

Міністерство освіти і науки України

ДНУ «Український інститут науково-технічної

експертизи та інформації»

 Шановні колеги!

 Запрошуємо Вас до участі у науково-практичній конференції

«ЛЮДИНА МАЙБУТНЬОГО В

ІНФОРМАЦІЙНО-ЗНАННЄВОМУ ВИМІРІ»

26 квітня 2018 р.

Організатори: Міністерство освіти і науки України

ДНУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»

Національна академія педагогічних наук України

Спілка наукових та інженерних об’єднань України

Мета конференції: розкрити значення інформаційно-знаннєвого виміру в процесі формування людини майбутнього на основі нової парадигми цивілізаційного розвитку, а також аспектів зміни свідомості у нових умовах соціально-економічного розвитку.

Спрямованість конференції:

  • інформаційно-знаннєва парадигма формування людини майбутнього;
  • формування нової свідомості сучасної людини;
  • управління свідомістю.

Науковий керівник конференції – Володимир Дмитрович Пархоменко, доктор технічних наук, професор, чл.-кор. НАПН України, радник директора УкрІНТЕІ.

Запрошуються: керівники і представники ВНЗ, галузевих інститутів, інститутів післядипломної освіти, науковці, учителі, психологи, педагоги, студенти вищих навчальних закладів, представники бізнес-структур, усі зацікавлені особи.

Реєстрація учасників: з 9.30 до 10.00.

Відкриття конференції: о 10.00.

Місце проведення: м. Київ.

Планується видати Збірник матеріалів конференції

До друку приймаються доповіді в MS Word (.doc або .rtf), що не публікувалися раніше. Доповідь має включати: назву; прізвище, ім’я, по батькові (повністю), посади, інформацію про науковий ступінь авторів; назву установи, електронну адресу. Включення доповідей у программу конференції проводиться за рішенням Програмного комітету.

Доповіді приймаються до 30 березня на електронну адресу: matusevich@uintei.kiev.ua

ФОРМИ ТА УМОВИ УЧАСТІ

Очна участь – організаційний внесок 250 грн, що включає: безпосередньо участь у заході, розміщення публікації у Збірнику матеріалів конференції (без надання примірника матеріалів), надання програми конференції, ідентифікаційного бейджа, сертифіката учасника конференції, а також організаційні витрати.

* Увага! Вартість очної участі не включає: вартість Збірника матеріалів конференції, який можна придбати, вказавши про це у Заявці учасника:

– 150 грн за один роздрукований примірник;

– 50 грн за один електронний варіант Збірника на CD-диску.

Проїзд, проживання та харчування – за рахунок відряджуючої сторони.

Вартість заочної участі – 200 грн, що включає: надання доступу до on-line трансляції, розміщення публікації у Збірнику матеріалів конференції, надання програми конференції, збірника матеріалів конференції в електронному вигляді, сертифіката учасника. Вартість заочної участі сплачується на розрахунковий рахунок Організатора після подання Заявки.

* Увага! Вартість заочної участі не включає витрати на поштову пересилку матеріалів конференції.

Реквізити для оплати:

р/р УкрІНТЕІ 31257274197044, МФО 820172 ДКСУ у м. Києві,

ЄДРПОУ 40814998, ІПН 408149926502

Для участі у роботі конференції необхідно до 9 квітня 2017 року (включно) надіслати в оргкомітет на електронну адресу ilv@uintei.kiev.uamatusevich@uintei.kiev.ua (тема «Конференція») заявку учасника за формою що надається

Заявка учасника науково-практичної конференції

«Людина майбутнього в інформаційно-знаннєвому вимірі»

Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Посада
Назва навчального закладу, установи, організації
Контактний номер телефону
Е-mаіl
Форма участі :

необхідне залишити

ОЧНА / 250 грн

–        виступ з доповіддю

–        участь у обговоренні (без доповіді)

Додатково замовляю (відзначити)

збірник матеріалів на CD-диску / 50 грн
збірник матеріалів роздрукований / 150 грн

ЗАОЧНА / 200 грн

Назва доповіді/статті
Даю згоду на друк матеріалів та використання моїх персональних даних Дата

Підпис