Повідомляю, що 19 квітня 2019 року о 13.00 годині в залі № _6 відбудеться засідання вченої ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Члену вченої ради
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Повідомляю, що 19 квітня 2019 року о 13.00 годині в залі № _6 відбудеться засідання вченої ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про роботу деканату господарсько-правового факультету.
Доповідають: декан господарсько-правового факультету,

доц. Козак Вадим Анатолійович,

голова комісії – доц. Маринів Володимир Іванович.

2. Річний звіт про виконання критеріїв підтвердження статусу національного.
Доповідає – перший проректор, проф. Битяк Юрій Прокопович.

3. Про виконання аспірантами освітньо-наукової програми.
Доповідає – проректор з наукової роботи, проф. Гетьман Анатолій
Павлович.

4. Затвердження Каталогів № 1 та № 2 вибіркових навчальних дисциплін на 2019-2020 навчальний рік.
Доповідає – проректор з навчально-методичної роботи,
проф. Комаров Вячеслав Васильович.

Вчений секретар
Л.В. Лейба