Повідомляю, що 22 травня 2018 року о 13.00 годині в залі № _6 відбудеться засідання вченої ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Члену вченої ради 
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

 

Повідомляю, що 22 травня 2018 року о 13.00 годині в залі № _6 відбудеться засідання вченої ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт кафедри іноземних мов № 1 про навчальну, методичну, наукову та організаційну роботу.

Доповідають: завідувач кафедри, проф. Сімонок Валентина Петрівна,
голова комісії – проф. Петришин Олександр Віталійович.

2. Про академічну (кредитну та ступеневу) мобільність студентів університету.

Доповідає – проректор з навчальної роботи, проф. Барабаш Юрій Григорович.

3. Інформація про виконання колективного договору.

Доповідає – голова профспілкового комітету співробітників
Білик Валентина Григорівна.

4. Про підготовку до атестації в інститутах та на денних факультетах університету за ступенем «Бакалавр».

Доповідає – начальник навчального відділу, доц. Орловський Руслан Семенович.

5. Різне.

 

Вчений секретар
Л.В. Лейба