Повідомляю, що 26 жовтня 2018 року о 13.00 годині в залі № _6 відбудуться засідання вченої ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Члену вченої ради
Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

Повідомляю, що 26 жовтня 2018 року о 13.00 годині в залі № _6 відбудуться:

Спільне засідання Президії Національної академії правових наук України та вченої ради Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження складу Комітету з присудження Премії імені Ярослава Мудрого.

Засідання вченої ради Національного юридичного університету
імені Ярослава Мудрого

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт кафедри фінансового права про навчальну, методичну, наукову та організаційну роботу.

Доповідають: завідувач кафедри – проф. Кучерявенко Микола Петрович,
голова комісії, проф. Борисова Валентина Іванівна.

2. Про акредитацію освітніх програм університету.

Доповідає – проректор з навчально-методичної роботи,
проф. Комаров Вячеслав Васильович.

3. Про результати атестації аспірантів 3-го року навчання.

Доповідає – проректор з наукової роботи, проф. Гетьман Анатолій Павлович.

4. Про рекомендацію до опублікування монографій.

5. Про затвердження нової редакції Положення про конкурсний відбір, призначення на посади науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та нової редакції Положення про Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

6. Про присвоєння вченого звання доцента.

7. Різне.

Вчений секретар

Л.В. Лейба