Склад вченої ради університету

С К Л А Д

вченої ради Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

(Затверджений наказом №  146 від  01 липня 2016 р.)

з частковими змінами наказ № 03 від 09 січня 2018 р.)

Завантажити