Склад вченої ради університету

С К Л А Д

вченої ради Національного юридичного університету

імені Ярослава Мудрого

(Затверджений наказом №  146 від  01 липня 2016 р.)

Завантажити