25 травня о 13:30 відбудеться Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Європейські цінності та практики у політико-правовому дискурсі» (ХХXІ Харківські політологічні читання) (вул. Пушкінська, 77, зал №11)

  На конференції планується обговорення наступних проблем:

  1. Місце і роль Європейського Союзу на політичній карті світу.
  2. Європейські інтеграційні процеси: історія і сучасність.
  3. Проблеми розвитку Європейського Союзу на сучасному етапі.
  4. Європейська політико-правова ментальність: особливості становлення і основні базові складові.
  5. Політико-правова ментальність українського соціуму в контексті європейської інтеграції.
  6. Шлях України до родини європейських народів: реальні кроки і подолання перешкод, що виникають.
  7. Емпіричні дослідження євроінтеграційих процесів.

Для участі у конференції необхідно надати:

Тези доповідей: обсяг від 2 до 5 стор., набрані через 1,5 інтервали, а також диск у редакторі Microsoft Word 7.0/97/2003,  шрифт 14 Times New Roman; усі поля – 2 см., відступ (абзац)– 1,25.

У правому верхньому куті статті вказати ініціали та прізвище автора (чи авторів, не більше 2-х на одні тези),  на другій строчці науковий ступінь і вчене звання ( при наявності) і навчальний заклад де він працює або навчається, по центру – назву тез великими літерами.

Довідку про автора (додається).

Робочі мови читань: українська, російська. та англійська.  Матеріали для участі у конференції приймаються до 30 квітня2018 р.

Учасники конференції мають надати електронний варіант тез на електронну пошту: kafedrasoc@ukr.net

Внесок на видання публікації читань становить 50,0 грн за одну сторінку. Тези будуть опубліковані до проведення читань. Учасники з інших міст України можуть сплатити вартість збірника, переказавши кошти на картку Приватбанку № 5168755629808383   П.І.Б. одержувача Гордієнко Наталія Юріївна. Витрати на проживання, проїзд, харчування іногороднім учасникам не відшкодовуються.

За довідками звертатися за адресою: 61024, Харків, вул. Пушкінська, 77, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, кафедра соціології та політології, ауд. 232, 233, тел. (057) 704-92-38.