«Ні що не зупинить ідею, час якої настав!»

Значний професійний успіх правоохоронця, слідчого, детектива, прокурора, судді, нотаріуса чи адвоката цифрової епохи залежить від наполегливості в оволодінні сучасними технологіями й технічними засобами ще під час здобуття правничої освіти. Адже адекватне викликам сучасності техніко-криміналістичне забезпечення правозастосовної діяльності повинно бути спрямоване на ефективну організацію робочого простору, розширення порогів усіх видів органолептичного сприйняття та стимулювання постійного підвищення інтелектуального рівня. Підвалини розуміння важливості нестримного прогресу закладаються досвідченими наставниками в лекційних залах і на криміналістичних полігонах. Традиційна ж «валіза слідчого», наповнена переважно загально слюсарним і столярним інструментом аналогової епохи, давно вичерпала свій потенціал і втратила спроможність забезпечувати досягнення зазначених цілей.
Саме тому для забезпечення навчального процесу з криміналістики в нашому Університеті релевантними актуальним і перспективним професійним викликам науково-технічними засобами ще в 2021 році Центром криміналістичних інновацій «intelligenTrident» в рамках реалізації проєкту Еразмус+CRIMHUM «Модернізація магістерських програм для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів з прав людини» на інноваційних і комплексних засадах було розроблено концепцію, забезпечено комплектування й упроваджено в навчальну і науково-практичну діяльність Мобільний комплекс техніко-криміналістичного забезпечення «intelligenTrident».
Закономірним продовженням невпинного процесу матеріально-технічного забезпечення структурних підрозділів Університету стало комплектування базової версії МКТКЗ «intelligenTrident» спеціально для Полтавського фахового коледжу НЮУ ім. Ярослава Мудрого. Здійснення цільового збору і фінансування придбання компонентів комплексу забезпечили давній щирий Друг нашого Університету – Wilhelm Patri, Республіка Австрія, та численні меценати, об’єднані паном Вільгельмом навколо суспільно корисних цілей. Ідея передати цей комплекс саме коледжу, рушієм динамічного розвитку якого є очолювана Любов’ю Старостіною команда високо мотивованих однодумців, була одностайно підтримана в процесі робочої наради під головуванням ректора Університету Анатолія Гетьмана на полях проведення Всеукраїнського освітнього проєкту «Незламні правничі школи України».
Десятки компонентів окремих модулів індивідуального захисту, освітлення, зв’язку, виявлення, дослідження, вимірювання, фіксування і вилучення за критеріями ергономічності, компактності, трансформованості, мобільності, автономності, інтегрованості, універсальності, багатофункціональності, кроспросторовості, взаємозамінності, відновлюваності, оновлюваності, відкритості, людиноцентрованості, недискримінаційності, безпеки, простоти, доступності, якості, надійності, інноваційності, інтелектуальності, креативності, екологічності, економічності та ефективності цілковито відповідають суворим вимогам, що висуваються до техніко-криміналістичних засобів МКТКЗ «intelligenTrident». Їх застосування під час вивчення криміналістики та пов’язаних з нею навчальних дисциплін неодмінно сприятиме формуванню у здобувачів освіти компетентностей, затребуваних реаліями часу. Відкрита архітектура комплексу дозволяє регулярно проводити його модернізацію та доукомплектування у відповідь на обґрунтовані пропозиції стейкголдерів, досвідчених практиків, науково-педагогічних працівників, власне здобувачів освіти та інших зацікавлених осіб.
Честю передати цей комплекс безпосередньо студентам коледжу, провести для них бінарну лекцію і майстер-клас із ситуаційно зумовленого застосування техніко-криміналістичних засобів в умовах воєнного стану були удостоєні проректор з наукової роботи Дмитро Лученко та керівник Центру криміналістичних інновацій «intelligenTrident» НЮУ ім. Ярослава Мудрого Василь Білоус.
Беззаперечним свідченням успішного майбутнього наших випускників завдяки, у тому числі, динамічному розвитку глибоких і всебічних міжнародних відносин стали привітання й палкі слова підтримки від кадетів, науково-педагогічних кадрів і керманичів Державного поліцейського коледжу та Центру підготовки слідчих при Державному поліцейському коледжі Латвійської Республіки. Спільними пасіонарними зусиллями ми генеруємо і гідно втілюємо у життя ідеї, які знаходять відгук в серцях Людей доброї волі у цілому світі. Слава Україні!