21 червня 2024 року у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого з нагоди Дня державної служби було проведено Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Публічна служба: вектори реформування в умовах воєнного стану»

21 червня 2024 року у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрогоз нагоди Дня державної служби було проведено Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «Публічна служба: вектори реформування в умовах воєнного стану».

Співорганізаторами заходу стали також Національне агентство України з питань державної служби, Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем службового права Національної академії правових наук України, юридичний факультет Запорізького національного університету, кафедра службового та медичного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Відкрив захід проректор з наукової роботиНаціонального юридичного університету імені Ярослава Мудрого, доктор юридичних наук, професор Д.В. Лученко, котрий привітав учасників із Днем державної служби та наголосив, зокрема, на важливості проведення круглого столу як щорічного майданчика для обміну думками, професійногообговорення актуальних проблем публічної служби та вироблення можливих рішень. Дмитро Валентинович зазначив, що фундамент тісної співпраці між вченими університету і державними службовцями було закладено проф. Ю.П. Битяком, який багато років свого життя присвятив становленню міцного інституту державної служби в Україні.

Із вітальними словами до учасників звернулисятакож Голова Національного агентства України з питань державної служби, кандидат психологічних наук, доцент Н.О. Алюшина, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету, завідувач навчально-наукової лабораторії дослідження проблем службового права Національної академії правових наук України Т.О. Коломоєць та доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри службового та медичного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.І. Берлач.

Модератором заходу виступив доктор юридичних наук, доцент кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого С.А. Федчишин.

Відзначимо інтерес до круглого столу зі сторони представників Національного агентства України з питань державної служби, Міністерства юстиції України, Пенсійного фонду України та ін.

Круглий стіл об’єднав більше 50 науковців з різних закладів вищої освіти та наукових установ, зокрема Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Національної академії правових наук України, юридичного факультету Запорізького національного університету, Інституту держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Національного університету «Одеська юридична академія», юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Національної академії Служби безпеки України, Харківського національного університету внутрішніх справ, Дніпровського державного університету внутрішніх справ, Національної академії Національної гвардії України та ін.

Тематика виступів та жвавих дискусій охопила широке коло проблем, що пов’язані із функціонуванням публічної служби в умовах викликів та загроз воєнного стану, реформуванням публічної служби на шляху адаптації до європейських стандартів, антикорупційними реформами у сфері публічної служби, оновленням законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, відновленням публічної служби на деокупованих територіях України та ін.

Круглий стіл став платформою для плідних наукових дискусій, що заклали передумови для визначення шляхів подальшого вдосконалення публічної служби в Україні.