17 травня 2019 р. відбудеться міжнародний науково-практичний круглий стіл за темою: «Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення».

ПРЕС-РЕЛІ3

17 травня 2019 р. о 11 год. в м. Харкові, вул. Пушкінська, 77 (зал № 5 головного корпусу  Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого) відбудеться міжнародний науково-практичний круглий стіл за темою: «Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення». Організатори конференції: Харківська обласна організація (Відокремлений підрозділ у Харківській області) Громадської організації «Всеукраїнська асоціація кримінального права» спільно з кафедрами кримінального права Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого, сектором дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності ім. академіка  В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, кафедрами кримінально-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ і Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. У роботі круглого столу братимуть участь провідні вчені вітчизняних навчальних та науково-дослідних закладів: Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, Луганського державного  університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка, Харківського національного університету внутрішніх справ та ін., а також учені з таких зарубіжних країн, як Білорусь та Польща. Серед учасників заходу є фахівці в галузі кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права, криміналістики, представники правоохоронних органів, а також молоді науковці-студенти.

На круглому столі будуть обговорюватися проблеми доктринального забезпечення ефективності кримінального законодавства; вплив законотворчої та правозастосовної діяльності на ефективність кримінального права як галузі права; питання Загальної і Особливої частини кримінального права та міждисциплінарних зв’язків наук кримінально-правового циклу з позиції ефективності регулювання суспільних процесів у розвинутій країні з громадським суспільством. Самостійним напрямком наукової дискусії  визначено обговорення проблематики реформування законодавства про кримінальну відповідальність.

Оргкомітет:  тел. /факс (057) 715-62-08; (057)704-92-12 (проф. Демидова Людмила Миколаївна)