березень 2020 р., м. Софія, Болгарія запрошує пройти стажування на тему: « СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ВИЩІЙ ОСВІТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ »

VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship

запрошує пройти стажування на тему:
« СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ВИЩІЙ ОСВІТІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА ГЛОБАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ »
березень 2020 р., м. Софія, Болгарія

ПРОГРАМА СТАЖУВАННЯ

1. Новітні та інноваційні методи навчання (45 год.)
2. Використання ІТ-технологій у навчальному процесі, дистанційні форми навчання (45 год.)
3. Інтернаціоналізація освітнього процесу та освітніх можливостей. Європейські та світові практики якості академічного навчання (30 год.)
4. Система вищої освіти в Болгарії. Програми підготовки та організація навчального процесу: уніфікація та диференціація (30 год.)
5. Специфіка наукової підготовки в Болгарії. Написання та публікація наукової роботи (Web of Science, Scopus) (30 год.)

Загальна кількість – 180 год. (6,0 кредитів ECTS).
Дистанційна частина стажування містить у собі:
Ознайомлення через сайт університету з програмами підготовки студентів та організацією навчального процесу в ВУЗФ.
Вивчення досвіду організації дистанційної освіти.
Опрацювання методики дистанційного проведення лекційних курсів викладачів університету з різних дисциплін.
Роботу з бібліотечним фондом університету.
Очна частина стажування містить у собі презентацію університету, аудиторну та іншу роботу у відповідності до змісту програми стажування, консультації, наукові дискусії, культурну програму. Очна частина здійснюється при наборі групи від 10 осіб.
Вартість проходження стажування складає 200 євро.
Додатково оплачується переліт, проживання, перебування.

Сертифікат відповідає вимогам МОН України для подання на доцента / професора, підвищення кваліфікації відповідно до акредитаційних вимог, підтвердження статусу національного закладу вищої освіти для науковопедагогічних працівників (терміном до 5 років).

У разі виникнення будь-яких питань щодо стажування, трансферу, проживання, оплати слід телефонувати 095-459-22-42, 096-963-77-06,

e-mail: confer.piel@gmail.com.
Контактна особа – д. е. н., проф. Безпарточний Максим Григорович.