Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.002

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.002 створена для проведення разового захисту дисертації Миколайчук Анни Василівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Адреса спеціалізованої вченої ради:
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77
тел. 704-93-61

Інформація про прийняття до захисту дисертації

16.03.20 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Миколайчук А.В. на тему: «Правовий статус працівників, які поєднують роботу з навчанням». Спеціальність: 081 «Право».

Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Дисертація
Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення
результатів дисертації
Відгук 1 опонента
Відгук 2 опонента
Наказ про видачу диплома доктора філософії
Аудіозапис захисту
Відеозапис захисту

Перенесення дати засідання