Разова спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.003

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.086.003 створена для проведення разового захисту дисертації Пудельки Йорга на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право»

Загальна інформація

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Адреса спеціалізованої вченої ради:
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77
тел. 704-93-61

Інформація про прийняття до захисту дисертації

27.05.20 р. прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Пудельки Йорга на тему: «Порівняльно-правовий аналіз адміністративних процедур при вирішенні податкових спорів (на прикладі Німеччини та України)». Спеціальність: 081 «Право».

Анотація дисертації

Інформація про призначення дати захисту дисертації

Захист відбудеться 02 липня 2020 року о 10:00 годині у залі № 5 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук 1 опонента

Відгук 2 опонента

Наказ про видачу диплома доктора філософії

Аудіозапис захисту

Відеозапис захисту