17 березня 2021 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України Дмитро Лученко увійшов до складу Наукової ради Національного фонду досліджень України

17 березня 2021 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України затверджений оновлений склад Наукової ради Національного фонду досліджень України (НФДУ).

Фонд є інструментом реалізації державної політики, за допомогою якого здійснюється фінансування заходів, спрямованих на всебічний розвиток української науки.

Серед основних завдань Фонду можна виокремити: стимулювання фундаментальних та прикладних наукових досліджень; розвиток національного дослідницького простору та його інтеграція до світового дослідницького простору; сприяння налагодженню науково-технічного співробітництва між науковими установами, закладами вищої освіти та представниками реального сектора економіки і сфери послуг; сприяння міжнародному обміну інформацією та вченими, залученню учнівської та студентської молоді до наукової та науково-технічної діяльності; популяризація наукової і науково-технічної діяльності та ін.

Наукова рада є колегіальним органом управління Фондом. Її члени на конкурсних засадах обираються Національною радою з питань розвитку науки і технологій з представників різних галузей науки.

Представником правової науки у складі Наукової ради НФДУ став наш колега – доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного права Дмитро Лученко.

Вітаємо Дмитра Валентиновича з обранням і бажаємо плідної праці!