23 червня 2021 р. учасники Всеукраїнського круглого столу обговорили сучасні тенденції розвитку фізичного виховання студентської молоді у закладах вищої освіти України

Організатор – кафедра фізичного виховання №1.

У заході, який відбувся на платформі Zoom, взяли участь члени команди 26  Української Антарктичної експедиції на 2021-2022 рр., депутати районних рад, науковці та викладачі закладів вищої освіти України.

Круглий стіл відкрив завідувач кафедри фізичного виховання №1 Олександр Попрошаєв, який від імені ректора Університету Анатолія Гетьмана подякував всім учасникам за те, що знайшли можливість взяли участь у обговоренні актуальних та важливих тематичних напрямів круглого столу.  Також він зазначив, що проведення заходу за даною проблематикою продиктовано необхідністю виявлення сучасних тенденції розвитку системи фізичного виховання студентської молоді у закладах вищої освіти України і пошуку нових форм і методів проведення практичних занять та їх імплементації у навчальний процес з дисципліни «Фізична культура».

Під час круглого столу із доповідями виступили:

Антон Пуговкін, кандидат біологічних наук, МСУ зі спортивного орієнтування, член команди 26 Української Антарктичної експедиції на 2021-2022 рр., –   «Вітання зі спортивного залу Української антарктичної станції “Академік Вернадський”»

Віктор Мунтян, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри фізичного виховання №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, – «Питання оптимізації дистанційного навчання з фізичного виховання у закладах вищої освіти»

Тетяна Поліщук, заступниця  голови Чугуївської районної ради, – «Децентралізація влади в системі освіти та фізичної культури і спорту»

Людмила Філенко, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри інформатики та біомеханіки Харківської державної академії фізичної культури, – «Застосування дистанційних форм навчання та контролю знань у майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту»

Валерій Скляренко,  викладач кафедри фізичного виховання та спорту Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, –«Поточний контроль виконання самостійного завдання за допомогою TELEGRAM при дистанційному навчанні студентів з предмету «фізичне виховання».

За підсумками роботи  затвердженні резолюція та рекомендації для подальшого їх впровадження в навчально-виховний процес.