2 листопада 2О21 р. о 14.00 відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференцiя «Актуальнi питання методики викладання загальноосвiтнiх дисциплiн в умовах реформування ЗФПО»

У рамках Тридцятъ восьмої мiжнародної спецiалiзованої виставки «Ocвіта та кар’ера — День студента 2021» 2 листопада 2О21 р. о 14:00 буде проведена онлайн —  Всеукраїнська науково-практична конференцiя «Актуальнi питання методики викладання загальноосвiтнiх дисциплiн вумовах реформування ЗФПО».

Органiзатори — Державна наукова установа «Iнститут модернiзацiї змiстy освiти», Спiлка голiв рад директорiв закладiв фахової передвищої освiти Украiни.

 Заявки для участi надсилати до оргкомiтету конференцiї. Koнтактні особи оргкомiтету: Ївженко Юрiй Васильович (Iнститут модернiзацiї змiсту освiти) —  (044) 248-24-68, 093-801-47-24, metody@ukr.net; Галицька Лариса Борисiвна (Київський фаховий коледж електроннихприладiв) — (044) 528-65 -96, rada_2O09@ukr.net.

Cтатті надсилати за електронною адресою: metody@ukr.net (з позначкою «конференцiя 2 листопада».