Збірники наукових Інтернет конференцій

Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників всеукраїнської наукової конференції молодих учених ЮРИДИЧНА ОСІНЬ 2016 РОКУ

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «ІНОЗЕМНІ МОВИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ЛІНГВІСТИЧНІ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ»

Матеріали міжвузівського науково-практичного семінару «КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИВЧЕННЯ МОВНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ»

Збірник наукової конференціїстудентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених  «ПЕРШІ КРОКИ В НАУЦІ ЗЕМЕЛЬНОГО, АГРАРНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА»

Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників науково-практичної Інтернет-конференції «КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА ЯК ВИМОГА СУЧАСНОСТІ»

Збірник тез наукових доповідей учасників наукового гуртка з теорії держави і права протягом 2006-2014р.р. «ПЕРШІ КРОКИ У НАУЦІ»

Матеріали VІI — ї студентської наукової інтернет-конференції «БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»