Збірники наукових конференцій

Тези доповідей ХVI Міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів«ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО»

Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «МОВНА ОСВІТА ФАХІВЦЯ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ТРЕНДИ»

Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників всеукраїнської наукової конференції молодих учених ЮРИДИЧНА ОСІНЬ 2019 РОКУ

Тези доповідей ХV Міжнародної наукової конференції аспірантів та студентів «ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО» (23 травня 2019 року)

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО І НАУКА: АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ»

Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників всеукраїнської наукової конференції молодих учених ЮРИДИЧНА ОСІНЬ 2018 РОКУ

Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників всеукраїнської наукової конференції молодих учених ЮРИДИЧНА ОСІНЬ 2017 РОКУ

Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників всеукраїнської наукової конференції молодих учених ЮРИДИЧНА ОСІНЬ 2016 РОКУ

Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «ІНОЗЕМНІ МОВИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ЛІНГВІСТИЧНІ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ»

Матеріали міжвузівського науково-практичного семінару «КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИВЧЕННЯ МОВНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ»

Збірник наукової конференціїстудентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених  «ПЕРШІ КРОКИ В НАУЦІ ЗЕМЕЛЬНОГО, АГРАРНОГО ТА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА»

Збірник тез доповідей та наукових повідомлень учасників науково-практичної Інтернет-конференції «КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА ЯК ВИМОГА СУЧАСНОСТІ»

Збірник тез наукових доповідей учасників наукового гуртка з теорії держави і права протягом 2006-2014р.р. «ПЕРШІ КРОКИ У НАУЦІ»

Матеріали VІI — ї студентської наукової інтернет-конференції «БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ПРАЦЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

Збірник IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції  «ІНОЗЕМНІ МОВИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ЛІНГВІСТИЧНІ, ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ»