Вчений секретар

Лейба
Людмила Василівна

 Leiba_L.V.

Лейба Людмила Василівна – вчений секретар вченої ради Національного юридичного університету  імені Ярослава Мудрого з 2003 року.

Лейба Л.В. закінчила Харківський державний університет ім. М. Горького в 1995 р. та Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого у 2002 р.

У 2005 р. Лейба Л.В. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Правове регулювання вирішення земельних спорів». У 2012 році  їй присвоєно вчене звання доцента.

Лейба Л.В. є автором більше 50 наукових та навчально-методичних праць у галузі екологічного та земельного права.

  Тел./факс: (057) 704-93-61

         тел..: (057) 704-92-18