15 травня відбулась Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція іноземними мовами «Сучасне суспільство і наука: актуальні дослідження молодих науковців»

15 травня 2019 р. кафедра іноземних мов №1 провела Всеукраїнську науково-практичну Інтернет-конференцію «Сучасне суспільство і наука: актуальні дослідження молодих науковців».

Конференція проводиться з 2008 р. Спочатку вона проходила у форматі круглого столу, згодом як внутрішньоуніверситетська конференція. Завдяки бажанню молодих науковців з різних регіонів підтримувати та удосконалювати рівень володіння іноземною мовою як засобом професійної комунікації конференція набула статусу Всеукраїнської. Цього року вона проводилась у форматі Інтернет-конференції.

Метою конференції було створення простору для професійної самореалізації молодих вчених та їх участь у вирішенні актуальних проблем управління, політики та права, мови та міжкультурної комунікації.

У конференції взяли участь аспіранти, магістри та молоді вчені Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, науково-дослідницького інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України, національного університету «Одеської юридичної академії», Львівського національного університету імені Івана Франка, Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (м. Кропивницький), Харківського національного університету  ім. Г.С. Сковороди, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

Завдання конференції є формування компетенцій майбутніх фахівців у виконанні науково-дослідницьких робіт.

Конференція проводилась іноземними мовами( англійська,французька, німецька), що дозволило розвивати молодим спеціалістам навички роботи з іноземною літературою, написання тез і вміння не лише аналізувати, але й обробляти отриманий матеріал, використовуючи іноземні джерела.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «СУЧАСНЕ СУСПІЛЬСТВО І НАУКА: АКТУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ»

Програма конференції