Положення про Премію імені Ярослава Мудрого

 ЗАТВЕРДЖЕНО

 

спільним рішенням Президії Академії правових наук України і Вченої ради Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого

25 травня 2001 р.

(зі змінами внесеними відповідно до спільного рішення Національної академії правових наук України і Вченої ради Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого від 16 квітня 2010 р.)

 (зі змінами внесеними відповідно до спільного рішення Президії Національної академії правових наук України і Вченої ради Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» від 26 березня 2013 р.)

  

Положення

про Премію імені Ярослава Мудрого

Присудження Премії імені Ярослава Мудрого (далі – Премія) є колективним визнанням видатних заслуг правознавців – науковців та практикуючих юристів у розбудові правової демократичної держави Україна. Присудження цієї Премії має за мету відзначити не тільки видатні досягнення в галузі юридичної науки, у підготовці юридичних кадрів, за заслуги в законотворчій, судовій та іншій правозастосовчій діяльності юристів, а й стимулювати їх до активної та плідної роботи на користь України.

 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Премія присуджується таємним голосуванням на засіданні Комітету з присудження Премії імені Ярослава Мудрого (далі – Комітет), який створюється із представників юридичної громадськості України спільним рішенням Президії Національної академії правових наук України і Вченої ради Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

Комітет діє на підставі Положення про Комітет, яке затверджується спільним рішенням Президії Національної академії правових наук України і Вченої ради Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

Особа може бути Лауреатом за кожною номінацією лише один раз.

  1. Премія має такі номінації: 1) за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства: 2) за видатні заслуги в галузі підготовки юридичних кадрів; 3) за видатні заслуги в законотворчій, судовій і правозастосовчій діяльності; 4) за підготовку й видання підручників для студентів юридичних спеціальностей вищих закладів освіти.

У конкурсі з першої та четвертої номінації можуть брати участь як одна особа так і група осіб (не більше восьми).

  1. Оголошення про проведення конкурсу щодо присудження Премії друкується в юридичних виданнях України.
  2. Висунення кандидатів на присудження Премії провадиться рішеннями Комітетів Верховної Ради України, Верховним Судом України, Конституційним Судом України, Вищим Господарським судом України, вченими радами юридичних навчальних і наукових закладів, колегіями Генеральної прокуратури України, колегіями центральних правозастосовчих органів.
  3. До подання на присудження Премії обов’язково додаються такі документи: а) рішення колективного органу про висунення кандидатур (кандидатів) на присудження Премії; б) перелік наукових праць авторів (осіб); в) довідка про особу, яку висунено на присудження Премії; г) розгорнута інформація щодо видатних заслуг особи з тієї чи іншої номінації. Документи мають бути оформлені відповідно до вимог діловодства і підписані керівником установи.

 

ІІ. ПІДСТАВИ ДЛЯ ВИСУНЕННЯ КАНДИДАТІВ

НА ПРИСУДЖЕННЯ ПРЕМІЇ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО:

а) монографії, підручники, навчальні посібники, науково-практичні коментарі чинного законодавства; юридичні енциклопедії. Підручники та навчальні посібники висуваються на здобуття Премії за умови їх апробації у навчальному процесі не менше 2-х років;

б) цикли наукових праць, надрукованих у фахових виданнях;

в) підготовка докторів і кандидатів юридичних наук;

г) видатні особисті досягнення у службовій та громадській діяльності, у галузі підготовки юридичних кадрів, у законотворчій, судовій і правозастосовчій діяльності, у розбудові демократичної правової держави Україна;

д) інші видатні досягнення й заслуги в розбудові демократичної правової держави Україна.

 

ІІІ. ВШАНУВАННЯ ОСІБ, ЯКИМ ПРИСУДЖЕНА

ПРЕМІЯ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

  1. Особам (лауреатам), яким присуджена Премія вручаються диплом і пам’ятний нагрудний знак – медаль. Опис диплома та пам’ятного нагрудного знака додаються.
  2. Лауреатам Премії видається грошова винагорода, розмір якої визначається кожного року рішенням Комітету з присудження Премії.
  3. Вшанування лауреатів Премії провадиться на спільному засіданні Президії Національної академії правових наук України та Вченої ради Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».
  4. Прізвища лауреатів Премії друкуються в засобах масової інформації.

 

Президент Національної

академії правових наук України                                        В.Я. Тацій

 

Проректор з наукової роботи

Національного університету

«Юридична академія України

імені Ярослава Мудрого»                                                 А.П. Гетьман

 

 

Вірно:

Вчений секретар

Національного університету

«Юридична академія України

імені Ярослава Мудрого»                                                 Л.В. Лейба