10 – 11 квітня 2020 р. кафедра теорії і філософії права запрошує до участі у Всеукраїнському круглому столі «Фундаментальні проблеми юриспруденції – ІІ. Право і неправо»

Щорічний круглий стіл було започатковано у 2019 році Національним юридичним університетом імені Ярослава Мудрого та Національною академією правових наук України за підтримки журналу «Філософія права і загальна теорія права» з метою сприяти розвитку фундаментального знання про право і діалогу між філософією та юриспруденцією. Тема цьогорічного заходу – «Право і неправо».

У сучасному світі парадоксальним чином поєднуються тотальна юридизація нашого досвіду, з одного боку, і стрімке поширення фактичного безправ’я, з другого. Адже табори для біженців, війни та диктаторські режими є не менш реальними, ніж визнані за кожною людиною гідність і права, «невід’ємні» та «невідчужувані». На перший погляд, йдеться про певну тотальність права, яке охоплює й випадки власного заперечення, а відтак «право є, а неправа немає». Однак зблизька буттєва тканина права виявляється не такою вже й щільною, а діалектика права й неправа – не такою вже й прозорою. Остання, що вона від самого початку задає філософсько-правовій думці її внутрішню динаміку, сьогодні постає в таких формах, які вимагають від нас особливо уважної рефлексії.

Що являє собою цей простір аномії, який ми зазвичай воліємо не помічати? Чи можна вписати надзвичайний стан у правову реальність? Врешті-решт, чи здатні численні теорії надзвичайного стану якось зарадити на практиці усім тим, хто сьогодні фактично переживає безправ’я на власному досвіді?

Чи змінюється разом з правом і неправо? Або принаймні як і чому змінюються уявлення про них? Якщо право на різних етапах свого розвитку постає в історично мінливих формах, то чи можемо ми прослідкувати й відповідну еволюцію неправа? Чи навпаки, мінливість неправа зумовлює й трансформацію права? Чи не породжує існування неправа необхідність у праві як такому? Та яку роль відведено цій діалектиці у численних проєктах зникнення права?

Чи може неправо поставати у формі закону? Відповідно, чи може закон бути неправовим, а право надзаконним? Чи варто нам й досі перейматись цим питанням, що воно було осердям знаменитих філософсько-правових дискусій 2-ї половини ХХ століття? Чи можливе співіснування правових і неправових законів в рамках однієї нормативної системи, і тоді якою є природа останньої?

Чи може неправо мати правові наслідки? Чи можливе взагалі право після неправа? Як можливі постконфліктне правосуддя й транзитивна справедливість? Зрештою, на що ми можемо сподіватись після того, як зруйновано усі конвенції?

На позір цілком політична, проблема неправа насправді з неминучістю повертає нас від загальних етико-політичних міркувань до власне правової проблематики, тобто до філософії права як такої, й, як жодна інша, потребує діалогу правників та філософів.

Для участі у круглому столі просимо до 1 березня надіслати на електронну адресу nepravo.roundtable2020@ukr.net тези доповіді обсягом 300 – 1000 слів та відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи/навчання, посада, електронна адреса. Програму заходу буде сформовано до 15 березня.

Можливе розміщення учасників у готелі Національної академії правових наук України.

Заочну участь не передбачено.