Теми цільових комплексних програм на 2011–2015 рр.

Теми цільових комплексних програм на 2011–2015 рр., які пройшли державну реєстрацію в Українському інституті науково-технічної і економічної інформації 14.02.2011 р. та затверджені наказом ректора академії
№ 38 від 18 .03.2011 р.

1. Актуальні питання державотворення в Україні та зарубіжних країнах на різних етапах їх історії, № 0111u000970 (кафедра історії держави і права України та зарубіжних країн).
2. Теоретичні проблеми розвитку державотворчих процесів та правової системи України, № 0111u000969 (кафедри теорії держави та права, логіки).
3. Конституційно-правові проблеми забезпечення верховенства права у функціонуванні механізму публічної влади в Україні, № 0111u000966 (кафедри: конституційного права України, державного будівництва, адміністративного права).
4. Проблеми правового забезпечення справляння податків та зборів в Україні, № 0111u000965 (кафедра фінансового права).
5. Соціолого-правові та політологічні аспекти дослідження соціальної реальності, № 0111u000964 (кафедра соціології та політології).
6. Філософські та філософсько-правові проблеми духовного життя суспільства та формування правової культури особистості, №0111u000968 (кафедра філософії).
7. Культурологічні, морально-правові та естетико-художні проблеми духовного буття, № 0111u000967 (кафедра культурології).
8. Проблеми вдосконалення правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин в Україні, № 0111u000963 (кафедри цивільного права № 1, цивільного права № 2).
9. Правове забезпечення реалізації політики держави на пріоритетних напрямках економічного розвитку та у сфері екологічної безпеки, № 0111u000962 (кафедри господарського права, аграрного права,екологічного права).
10. Соціально-економічна модернізація України та формування інноваційної моделі розвитку, №0111u000961 (кафедра економічної теорії).
11. Проблеми вдосконалення правового регулювання відносин у сфері праці та соціального захисту, № 0111u000960 (кафедра трудового права).
12. Теоретичні проблеми ефективності кримінального законодавства України та практики його застосування, № 0111u000959 (кафедри кримінального права № 1, кримінального права № 2).
13. Теоретичні і прикладні проблеми запобігання злочинності та реформування Державної кримінально-виконавчої служби в Україні, № 0111и000958 (кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права).
14. Судова влада: проблеми організації та діяльності, № 0111u000957 (кафедри цивільного процесу, кримінального процесу, організації судових та правоохоронних органів).
15. Проблеми криміналістичного забезпечення діяльності органів кримінальної юстиції, № 0111u000956 (кафедра криміналістики).
16. Дослідження проблем захисту, ефективного кодування представлення цифрових даних на основі інтегративних методів правової інформатики, №0111u000955 (кафедра інформатики).
17. Теоретичні та практичні проблеми сучасного міжнародного права та іноземного конституційного права, № 0111u000954 (кафедра міжнародного права і державного права зарубіжних країн).